Vi behandler

Babyer med skævt & fladt baghoved

Lær mere om problematikker med skævt & fladt baghoved

Hvad er skævt hoved/fladt baghoved?

​Da børns hoveder nøjagtigt som resten af deres krop skal kunne vokse, er kraniet fra fødslen af ”eftergiveligt”. Kraniet kan inddeles i to, man benævner det henholdsvis neurokraniet som er ´ ”kraniekassen,”, mens den anden del af kraniet hedder viscerokraniet, og er de knogler der udgør ansigtet. Det er imidlertid neurokraniet man ofte ser asymmetri hos ved babyer/spædbørn.

Der kan være forskellige årsager til udviklingen af fladt baghoved/skævt baghoved, men oftest observerer forældrene til barnet eller andre kontaktpersoner i sundhedsvæsenet at baghovedet kan blive lidt fladt på den ene side, som modsvares af at både pande samt øre i samme side bliver fremskudt.

Dermed opstår en synlig assymetri af barnets hoved.

Bestil tid i dag

Mette Nordly
Mette Nordly

Master of Science i Osteopati, Autoriseret Osteopat DO, M.D.O., Autoriseret Fysioterapeut.

Baby skævt & fladt baghoved

Symptomer på skævt/fladt baghoved

Typisk vil man observere at spædbarnets/babyens hoved er skævt og asymmetrisk.

Specielt når man ser hovedet ovenfra, beskrives det ofte som et parallelogram fremfor at der er symmetri.

Typisk kan man observere at barnet mangler hår på den side af hovedet hvor de ligger med primær vægt. Ligeledes kan skævt baghoved ofte spottes ved at øret på ”den flade side” vil synes at være skubbet længere frem ligesom panden.

Årsager til skævt & fladt baghoved

Sundhedsstyrelsen har siden 1991 anbefalet at spædbørn skal sove på ryggen, da det har vist sig at mindske risikoen for ”vuggedød”. Såfremt barnet ligger meget på ryggen, – specielt også i de vågne timer, kan det være en medvirkende årsag til at der udvikles fladt baghoved, da kraniet som tidligere skrevet er eftergiveligt.

I nogle tilfælde kan barnet have en restriktion i nakken, hvor et led ikke har fuldstændig fri bevægelighed. Noget vi bla. behandler i Aarhus Osteopati.

I så fald vil det være naturligt at barnet har præference på altid at dreje hovedet til samme side når det ligger ned, dermed kan det være årsag til at barnet udvikler et skævt baghoved, hvis det eksempelvis altid kun ser mod højre. Denne tilstand benævnes også positional plagiocephaly. Ligeledes vil torticollis, hvor en stram halsmuskel er præsenteret, give anledning til at barnet har præference for at dreje hovedet til den ene side.

Nogle børn har skævt hoved allerede ved fødslen hvis de har været trykket i moderes bækken, eller der har været en tvilling så pladsen har været trang. Ligeledes kan en hård fødsel med sugekop og lignende være årsag til skævt hoved.

Mette fortæller lidt mere om problematikkerne med skævt & fladt baghoved for babyer

I tvivl om vi kan hjælpe?

Book en 15 minutter uforpligtende samtale

Book gratis screening

Hvad skal forældre være opmærksomme på?

Hvis man har en præmature baby (for tidligt født), skal man som forældre være ekstra opmærksomme på fladt/skævt baghoved, da præmature spædbørn har et endnu blødere kranie, og nogle af disse børn har medicinske behov som gør at de er mere rygliggende end ellers, og dermed mere disponerede for skævt/fladt baghoved.

Ligeledes skal man som forældre være opmærksom på, om ens barn hælder hovedet mod den ene side og kigger til modsatte side (ex. ligger højre øre mod højre skulder og ser mod venstre).

I sådanne tilfælde kan der være tale om torticollis, hvor det er klassisk at den ene halsmuskel er for stram og holder hovedet i positionen.

I dette tilfælde vil manuel behandling være indikeret for at arbejde med halsmusklen og dens relationer mekanisk og neurologisk, for hermed at give barnet mulighed for at rette hovedet til normalposition.

Baby skævt & fladt baghoved

​Forebyggelse af skævt/fladt baghoved

Da skævt/fladt baghoved oftest forårsages af meget tid rygliggende for barnet, gælder det om at minimere dette i det omfang det er muligt. Det er naturligvis vigtigt at guidelines og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen om at barnet skal sove på ryggen følges, for at mindske risikoen for vuggedød.

Det man som forældre kan gøre for at forebygge et skævt/fladt baghoved er blandet andet;

  • Placér babyen på maven, når han/hun er vågen – det stimulerer ligeledes motorisk udvikling, styrker muskulaturen omkring ryg/nakke og hjælper til udviklingen af mave/tarmsystemet da der kommer stræk på forsiden af kroppen.

  • Kig til barnet når det sover, og vær opmærksom på at barnet ikke altid ligger med hovedet til den ene side. I nogle tilfælde skyldes det en bevægerestriktion i nakken, hvorfor man med fordel kan søge manuel behandling hvis barnet konsekvent kun søger samme side.

  • Såfremt barnet har tendens til fladt baghoved, skal man lejre det således, at det ”ligger” med hovedet på den ikke-flade del/side af hovedet.

  • Jo mere man kan fordele ”trykket”, der er på kraniet i løbet af dagen, jo bedre er det. Tænk således over om man som forældre kan være med til at dreje barnets hoved i positioner hvor det sover, hvadend der i barnestolen i bilen, i slyngevuggen eller i liften.

 • Skift hyppigt arm når du bærer rundt på barnet, således at det kigger både til den ene og den anden side – det samme gælder hvis barnet ligger på armen. Det vil sige at man skal stimulere barnet til at kigge til begge sider.​

Mette giver gode råd mod fladt baghoved

​Hvornår skal man som forældre søge hjælp?

 • Der er en enkelt diagnose, der hedder kraniosynostose, som giver anledning til skævt hoved/kranie. Tilstanden indbefatter at én eller flere af suturerne der ligger mellem de forskellige kranieknogler er ”groet sammen” for tidligt, hvilket medfører at barnets hoved uagtet af tryk på kraniet vil udvikles skævt. Normalvis vil dette vise sig allerede ved fødslen af barnet. Tilstanden ses hos 1 ud af 2.000 nyfødte børn, og ved mistanke, henvises der altid til børneafdelinger, hvor der tages stilling til om det er nødvendigt med ortopædkirurgisk indsats (sundhed.dk).

Langt de fleste tilfælde af skævt/fladt hoved er dog som beskrevet her på siden, grundet tryk på kraniet da babyer i særligt de første levemåneder ligger meget ned og har tryk på hovedet, altså en lejringsbetinget skævhed af hovedet (positional plagiocephaly).

  • Hvis man som forældre opdager at hovedet på ens barn ser skævt/assymetrisk ud er det en god idé altid at rådføre sig med egen læge, sundhedsplejerske eller osteopat der beskæftiger sig med børne-/babybehandling samt andet relevant sundhedspersonale. Typisk er det lettest at observere assymetri når man ser hovedet ovenfra som tidligere beskrevet.

  • Oplever man at barnet har tendens til torticollis hvor halsmusklen på den ene side er stram, bør man søge en osteopat eller anden manuel børnebehandler. I dette tilfælde vil barnet have sidebøjet hovedet mod den ene side og kigge til modsatte side.

 • Oplever man at barnet har præference på hoveddrejning, således at man altid finder barnet spontant med hovedet drejet i en bestemt retning, er det en god idé at få undersøgt barnet for, om det eventuelt kan skyldes en låsning i nakken.​​
Baby skævt & fladt baghoved

Behandling af skævt hoved/ fladt baghoved​

​Traditionel behandling består i nogle lande af ”hjelm-terapi”, hvor man ved at påføre barnet en hjelm forsøger at facilitere til symmetrisk hovedform, det anbefaler man dog ikke i Danmark (Sundhed.dk).

Traditionel behandling i Danmark består i høj grad af anbefalinger og råd, hvor man forsøger at mindske ensidigt tryk på kraniet.

Operativ behandlinge af kraniet er kun i sjældne tilfælde nødvendigt, hvis man konstaterer kraniosynostosis (1 ud af 2.000 babyer).

​Osteopati og skævt hoved /fladt baghoved

Ostoepatisk behandling af babyer/børn sigter altid mod at kigge på hele babyen. Således tager man som osteopat udgangspunkt i hele ”systemet”.

Som nævnt tidligere i artiklen, er en stor del af behandlingen af skævt/fladt hoved at mindske trykket på babyens hoved ved at variere belastningen.

Således har man som forældre god mulighed for indflydelse i et forløb hvor man arbejder med behandling af skævt / fladt baghoved.

Ostoepater behandler blandt andet skævt/fladt baghoved ved:

 • Kraniosakralterapi og teknikker herfra. Således arbejder man lokalt omkring kraniet for at mindske eventuelle spændinger omkring suturerne, således at der ikke er restriktioner der minimerer muligheden for fri bevægelighed af kranieknoglerne i forhold til hinanden.
 • At undersøge for om der er bevægerestriktioner i nakken, der medfører at barnet har præference på hoveddrejning, og behandler disse restriktioner ved blide mobiliserende teknikker for at sikre fri bevægelighed af nakken.
 • At undersøge for låsninger i ryggen der influerer nakkebevægelighed.
 • Behandle spændinger omkring mave-tarmsystem, der kan være årsag til at baby ikke vil ligge på maven.
 • At behandle kraniet for spændinger, der kan påvirke nerveforsyningen til halsmuskulaturen, der kan være årsag til præference på hoveddrejning for barnet.​​