Vi behandler

Hvad er stramt tungebånd hos baby?

Lær mere om stramt tungebånd hos babyer på denne underside

Hvad er stramt tungebånd hos baby?

Tungebåndet findes fra bunden af munden og hæfter sig på undersiden af tungen og kan i litteraturen findes under navne som lingual frenulum eller tongue tie, mens ordet ankyloglossia referer til et stramt/kort tungebånd. Man kan inddele tungebåndet i et forreste tungebånd (anterior tongue tie, ATT), som kan ses når tungen løftes, og et bagerste tungebånd (posterior tongue tie, PTT), der er lokaliseret dybere i munden.

Stramt tungebånd? Bestil tid i dag

Mette Nordly
Mette Nordly

Master of Science i Osteopati, Autoriseret Osteopat DO, M.D.O., Autoriseret Fysioterapeut.

Spring til afsnit [Vis]

  Kort tungebånd hos baby

  Tungebåndet tjener at stabilisere tungen, og er relevant når vi både ser på babyer og spædbørn men også senere i livet, da det som udgangspunkt er væsentligt for tungens funktion under amning, og ligeså når man skal synke og tale.

  Tungebåndet er en fold af slimhinde, som er til stede fra fødslen, og som normaltvist udspringer fra bunden af munden og til midt på undersiden af tungen. Hvis tungebåndet er for kort/stramt eller hæfter på spidsen af tungen kan det føre til problemer med ”tungefunktionen”, hvormed tungespidsen er mindre mobil. Hos spædbørn vil nogle opleve ammeproblemer, mens det senere i livet kan give talevanskeligheder.

  Hvad er symptomerne på kort / stramt tungebånd hos baby

  De typiske symptomer på stramt/ kort tungebånd (ankyloglossia) er følgende:

  • Tungespidsen kan være hjerteformet, dette vil i nogle tilfælde tydeligt observeres hvis barnet græder
  • Babyen kan ikke få tungen udover underlæben/gummen

  Sekundære symptomer til stramt tungebånd kan være:

  • Ammeproblemer – svært ved at danne vakuum og få fat om brystet
  • Smertefuld amning for mor
  • Talevanskeligheder
  Baby stramt tungebånd

  Hvor mange babyer har kort / stramt tungebånd?

  De senere år har stramt tungebånd været i fokus, og flere og flere som har småbørn eller anden tilknytning hertil, er stødt på begrebet stramt tungebånd. En dansk forskningsartikel fra 2020 viser af antallet af børn der har modtaget diagnosen ankyloglossia (stramt tungebånd) er steget betydeligt i perioden fra 1996 og frem til 2015.

  Data fra danske registre viser at stramt tungebånd hyppigst ses hos babyer under 1 år, med en overvægt af drenge.

  Forekomsten af ankyloglossia (stramt tungebånd) er steget fra 3,2 pr. 100.000 i 1996 og til 13,6 pr. 100.000 i 2015. Der har altså været en firedobling i antallet af børn diagnosticeret med stramt tungebånd/ankyloglossia. I samme periode er antallet af børn, der har fået klippet tungebåndet (frenotomi) syvdoblet. Af dette kan det umiddelbart udledes at der er sket en større stigning i klip af tungebånd end forekomsten af børn med stramt tungebånd

  Diagnosticering af for kort / stramt tungebånd hos babyer

  Diagnosticeringen af stramt tungebånd kan gøres på forskellige måder. Dette skaber imidlertid udfordringer jf. Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje på området, da forældre kan opleve forskellige råd/vejledninger, der gør det svært at forholde sig til hvilken form for behandling, der er den rigtige.

  Tager man udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje fra 2020 er der enighed om, at det er god praksis at anvende Tongue-tie and Breastfed Babies assessment Tool (Tabby) hos børn med ammeproblemer, hvor der er mistanke om stramt tungebånd. Tabby kan således bruges til at vurdere tungebåndets udseende og tungens mobilitet ud fra fire ”målepunkter”.

  Disse målepunkter i Tabby er følgende:

  • Hvordan ser tungespidsen ud?
  • Hvor er tungebåndet hæftet på gummen?
  • Hvor højt kan tungen løftes (med vidt åben mund)?
  • Hvor langt kan tungen række frem?


  ​For hvert af de 4 punkter kan der scores 0 – 1 – eller 2 point. Ud fra en samlet score vurderes i hvilken grad der er ankyloglossi samt hvilke tiltag der er relevante hos det enkelte barn.

  Mette fortæller lidt mere om stramt tungebånd hos baby

  I tvivl om vi kan hjælpe?

  Book en 15 minutter uforpligtende samtale

  Book gratis screening

  Årsager til for stramt / kort tungebånd hos baby?

  Årsagen til stramt/kort tungebånd er uklar. Forskningen tyder dog på, at der er en arvelig karakter, hvorfor det ses hyppigere i nogle familier end andre.

  Hvornår skal man som forælder søge hjælp eller vejledning til stramt / kort tungebånd hos baby?

  Det er væsentligt at søge hjælp, hvis ammende spædbørn ikke tager tilstrækkeligt på i vægt. Ligeledes kan det være relevant, hvis barnet bliver ked af det og meget urolig under amningen, samt hvis det gør ondt på moderen. Amningen skal så vidt muligt være en god og hyggelig stund for både mor og barn. Hvis der er udfordringer med amningen, kan der være hjælp at hente hos flere forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet.

  Jordemoder

  Jordemoderen er ofte en af de første sundhedsfaglige der er en del af at etablere amningen, herefter vil det mere typisk være sundhedsplejersken der overtager kontakten med forældrene.

  Sundhedskplejeske

  Sundhedsplejersken er en væsentlig kontakt omkring barnets trivsel. Ligeledes har mange sundhedsplejersker indgående kendskab til amning, og kan dels vejlede og råde omkring amning.

  Ammevejleder

  Ammevejledere/Ammekonsulenter fungerer typisk som et supplement til sundhedsplejersken i at rådgive og støtte amningen.

  Øre-næse-hals læge

  Øre-næse-hals læger (ØNH) vil være relevante at søge ved tvivl om, hvorvidt ens barn har et stramt/kort tungebånd, ligesom disse også kan rådgive og eventuelt forestå klip af tungebånd.

  Børnelæge

  Børnelæger er eksperter ift. at udrede børn for eventuelle sygdomme, og det er ligeledes Deres fagspeciale at rådgive i medicinsk behandling til børn og babyer.

  Osteopat

  Osteopater kan supplere ved amme udfordringer, da disse også kan skyldes spændinger omkring kranie, kæbemuskulatur, halsmuskulatur, restriktioner omkring nakke og brystkasse.

  Baby stramt tungebånd

  Hvorfor er det vigtigt at tungen kan bevæge sig?

  Tungen har indtil flere formål, der er vigtige i dagligdagen. Herunder når vi spiser til at fordele maden i munden. Første del af fordøjelsen starter allerede i munden ved at maden tygges godt og tilsættes fordøjelsesenzymer fra spyttet. Herefter sørger tungen for at maden skubbes bagud i munden mod svælget, hvor den synkes og føres videre i fordøjelsessystemet.

  Yderligere udgør tungens bevægelse en vigtig funktion sammen med læberne for udtale.

  Hos babyer er det væsentligt at tungen er bevægelig nok, til at barnet kan få fat om moderens bryst og danne vakuum/undertryk for en god amning. Ved amme problemer samtidig med stramt/kort tungebånd, kan der opstå smertefuld amning og i nogle tilfælde sår på moderens brystvorter. Er sutteteknikken dårlig, kan der høres klik når barnet mister vakuum, samtidig med at det sluger en del luft. Suboptimal sutteteknik kan nedsætte mælketilførslen hvilket kan gøre amningerne lange og ”hårde” for barnet, mens ufuldkommen tømning af brystet kan give brystbetændelse og smerter hos moderen.

  Behandling af for stramt tungebånd hos baby

  Behandling af kort tungebånd hos baby

  Med udgangspunkt i manuel behandling og stramt tungebånd, er den nuværende evidens (forskning) på området sparsom. Når man undersøger hvorvidt manuel behandling, er berettiget, er der ligeledes heller ikke klare anbefalinger ud fra forskningen, jf. Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje.

  Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje har en svag anbefaling ift. at man kan tilbyde klip af tungebånd (frenotomi) fremfor kun ammevejledning alene, til spædbørn op til 4 måneder med stramt tungebånd og samtidige ammeproblemer.

  ​Ser man på om manuel behandling af biomekaniske forhold i relation til munden og omkringliggende strukturer har gavnlig effekt hos ammende spædbørn, er der to ting man på nuværende tidspunkt kan udlede fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

  Man bør ikke rutinemæssigt tilbyde manuel behandling af biomekaniske forhold hos spædbørn med kort/stramt tungbånd, der samtidig har amme problemer.
  I og med at der er manglende forskning på området, har man ikke kunne udlede hvorvidt manuel behandling har gavnlige effekter, men samtidig er der heller ingen forskning der peger på mulige, skadelige effekter ved manuel behandling.

  Ved manuel behandling skal man være opmærksom på at behandlingsbehov kan variere fra den enkelte afhængigt af udgangspunktet, men hvis fokus er på sutteteknikken, bør der være tydelig effekt på denne indenfor 1-2 behandlinger. Afhængigt af spændingen i vævet kan der i nogle tilfælde være behov for yderligere behandlinger.

  Baby stramt tungebånd

  Stramt / kort tungebånd hos baby og amning

  Barnet bruger tungen under amning, til at få fat om moderens bryst for at danne vakuum.

  Såfremt tungebåndet er kort/stramt, vil man hos nogle børn kunne observere at tungen ikke kan komme udover nederste gumme så barnet ikke kan få ordentligt fat om brystet og danne det nødvendige vakuum. I sådanne tilfælde vil man kunne opleve at amningen både er et problem for baby og mor.

  Moren kan opleve amningen som smertefuld, mens barnet omvendt nemt ”falder af” brystet og kan ”klikke” under amningen. Hvis det er svært for barnet at danne vakuum, kan det være en kamp for det at få nok modermælk, hvilket kan føre til gråd og urolighed under amningen.

  Et tegn på ikke-optimal amning kan være utilstrækkelig vægtøgning hos barnet, hvilket man skal være opmærksom på. Ved ufuldkommen tømning under amningen er der større sandsynlighed for at moderen får brystbetændelse, ligesom en besværet amning kan give dårlig mælketilførsel til brystet.

  I nogle tilfælde vil det sagtens kunne lade sig gøre at få en god amning trods stramt tungebånd, hvis man får hjælp/råd hos professionelle, eventuelt ammevejledere. Babyer er meget tilpasningsdygtige, og kan ofte udvikle teknikker så amningen kan lykkes. Det skal understreges at amning skal være en god oplevelse både for baby og for mor.

  Behandling af for stramt / kort tungebånd hos baby – hvad gør man?

  I Danmark anbefaler den nationale kliniske retningslinje at man kan overveje at tilbyde frenotomi, fremfor ammevejledning alene, til spædbørn op til 4 måneder med stramt tungebånd og samtidige ammeproblemer.

  Forskningen bag dette har kun en svag anbefaling.

  ​Typisk udføres klip af stramt tungebånd hos øre-næse-hals læger efter vurdering af tungebåndet. Proceduren kan variere afhængigt af den enkelte case, og man bør derfor opsøge den enkelte læge og forhøre sig om, hvordan proceduren hos klinikken er.

  Dette kan være relevant både ift. bedøvelse (lokal bedøvelse/fuld bedøvelse), og være afhængigt af om det er forreste eller bagerste tungebånd. Det vigtigste er, at man som forældre kan tage et oplyst valg, hvor man har bedst mulige grundlag for at vurdere effekter/bivirkninger/risici forbundet med klip af tungebånd.

  Hvor kan man klippe stramt / kort tungebånd hos baby?

  Tungebånd vil i de fleste tilfælde både diagnosticeres og klippes hos øre-næse-hals læger i Danmark. I enkelte tilfælde kan der være tandlæger, der ligeledes klipper tungebåndet.

  Diagnosticering af for stramt tungebånd hos baby

  Baby stramt tungebånd

  Hvornår skal stramt / kort tungebånd hos baby klippes?

  Den Nationale kliniske retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn (2020) oplyser at uagtet tungens udseende, vil der ikke være grund til at klippe tungebåndet (frenotomi) i barnets ammeperiode, såfremt det ikke giver anledning til problemer med amningen og barnets ligeledes tager tilfredsstillende på i vægt.

  Oplever man derimod smerter og besvær ved amningen, samtidig med at man ser tegn til en kort/hjerteformet tunge, bør man søge læge for, at få en vurdering af barnets tunge.

  Nogle henvises fra egen læge til børnelæge, mens det ligeledes er en mulighed at opsøge øre-næse-hals læge til en vurdering af tungebånd.

  I det tilfælde at man har en baby, der indenfor de første 4 levemåneder har stramt tungebånd samtidig med ammeproblemer, kan man overveje at supplere ammevejledning med et klip (frenotomi) af tungebåndet.

  Osteopatisk behandling af for stramt / kort tungebånd hos baby

  Kort tungebånd kan godt diagnosticeres, men uden at det er nødvendigt at få det klippet. Det vil altid være en vurderings sag ift. den enkelte. Osteopati kan ikke direkte forlænge/kurere et stramt/kort tungebånd, men kan tjene som et væsentligt led i behandlingen hos babyer, der har udfordringer med amning og sutteteknik.

  Således vil osteopatisk behandling til babyer med stramt tungebånd fokusere på:

  • Fri bevægelighed af nakken og brystkassen.
  • Løsne spændinger omkring halsmuskulatur herunder muskulaturen omkring svælget.
  • Sikre optimal funktion af tunge – og kæbemuskulatur.
  • Kraniosakrale teknikker med fokus på:
  • 9. kranienerve (n. glossopharyngeus) som har betydning for barnets sutteteknik og evne til at danne vakuum.
  • 10. kranienerve (n. vagus) som har betydning for fordøjelse, og ligeledes motorisk funktion omkring svælg, strube og gane.
  • 12. kranienerve (n. hypoglossus) som har betydning for tungemusklerne
  Baby stramt tungebånd

  Osteopatisk behandling af for stramt / kort tungebånd hos baby

  Kort tungebånd kan godt diagnosticeres, men uden at det er nødvendigt at få det klippet. Det vil altid være en vurderings sag ift. den enkelte. Osteopati kan ikke direkte forlænge/kurere et stramt/kort tungebånd, men kan tjene som et væsentligt led i behandlingen hos babyer, der har udfordringer med amning og sutteteknik.

  Således vil osteopatisk behandling til babyer med stramt tungebånd fokusere på:

  • Fri bevægelighed af nakken og brystkassen.
  • Løsne spændinger omkring halsmuskulatur herunder muskulaturen omkring svælget.
  • Sikre optimal funktion af tunge – og kæbemuskulatur.
  • Kraniosakrale teknikker med fokus på:
  • 9. kranienerve (n. glossopharyngeus) som har betydning for barnets sutteteknik og evne til at danne vakuum.
  • 10. kranienerve (n. vagus) som har betydning for fordøjelse, og ligeledes motorisk funktion omkring svælg, strube og gane.
  • 12. kranienerve (n. hypoglossus) som har betydning for tungemusklerne

  Kort tungebånd og tale hos babyer og børn

  Et kort tungebånd vil ikke forhindre at børn kan lære at tale, men kan give udfordringer ift. at lave bestemte lyde og kan medføre at bestemte ord kan være svære at udtale. Mobiliteten af både læber og tunge er væsentlig for at sikre godt grundlag for udtale.

  Hjerteformet tunge hos spædbørn og babyer – tegn på stramt / kort tungebånd

  Tungens udseende vurderes som et af 4 parametre i TABBY, som udtryk for tungens strukturelle forhold sammen med en vurdering af hvor tungebåndet er hæftet på gummen.

  Således kan en hjerteformet tunge give mistanke om et stramt tungebånd – men stramt tungebånd kan ikke alene vurderes ud fra tungens form.

  Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje anbefaler at man bruger Tongue-tie and Brestfed Babies Asessment Tool (Tabby) til systematisk vurdering af tungebåndet.

  Forebyggelse mod for kort / stramt tungebånd hos baby

  Er kort/stramt tungebånd kan ikke umiddelbart forebygges, da det er en medfødt tilstand, men i udtalte tilfælde hvor tungebåndet er meget stramt og begrænser fri bevægelighed af tungen, kan det være væsentligt at få dette konstateret tidligt så nødvendig behandling kan igangsættes for at sikre bedste vilkår for amning og trivsel.

  Stramt Tungebånd – Kort tungebånd – Ankyloglossia – Frenulum linguae breve – Anterior tongue tie – posterior tongue tie

  Baby stramt tungebånd

  Kontakt os i dag

  Vi sidder altid klar til at hjælpe. Har du spørgsmål til dine forsikringer, til din behandler eller noget helt tredje – så tøv ikke med at tage fat i os.

  Tel: 29 84 85 58 (man-tor: 08-12 & 13-15, fredag: 08-12)