Vi behandler

Hofte impingement

Lær mere om hofte impingement

Hvad er hofte impingement?

Hofte impingement er en tilstand, hvor man kan opleve smerter dybt i lysken og-/eller hoften, primært lokaliseret til forsiden. Langvarige lyskesmerter er en af de hyppigste årsager til at yngre mennesker søger hjælp hos Deres praktiserende læge.

Sebastian Madsen
Sebastian Madsen

Osteopatstuderende, Autoriseret Fysioterapeut.

Spring til afsnit [Vis]

  ​Symptomer på hofte impingement

  Smerter i forbindelse med hofte impingement ses typisk ved følgende aktiviteter:

  • Ind- og udstigning af bilen
  • Siddende på hug eller rejse sig fra hugsiddende
  • Hvis benet drejes ind foran kroppen
  • Længere tid stillesiddende
  • Foroverbøjning

  Smerterne vil oftest være langsomt tiltagende i hofte/lyskeregionen over tid, og kan ligeledes opleves som kraftige jag dybt i lysken.

  Kilde: Sundhed.dk

  Hofte impingement

  Hoftens anatomi

  Hofteleddet består af lårbenshovedet (caput femoris) samt hofteskålen(acetabulum). Hofteskålen er omgivet af en forstørrende ring lavet af brusk (labrum). Bruskringen/labrum har til formål at forstørre hofteskålen, således at belastningen via lårbenet kan forplante sig på et større område. Brusken som omkranser hofteskålen er ½ – 1 cm dyb, og er med til at skabe undertryk i hofteleddet.

  Hofteleddet er meget stabilt, men kan samtidig bevæges i seks forskellige retninger. Stabiliteten sikres af både kapsel, ledbånd og sener passivt, mens store muskelgrupper sikrer stabilitet af hofteleddet under bevægelse/aktivitet.

  Kilde: Physio-pedia.com

  Forskellige former for hofte impingement/ årsager til hofte impingement

  Der er 3 forskellige typer af hofte impingement, alle tre omtales dog ofte som Femuroacetabulær indeklemning:

  1. CAM: Ved CAM er der en knogletilvækst på halsen af lårbensknoglen. Knogletilvæksten kan klemme på brusken ved hofteskålen, som kan føre til at der opstår inflammation i området med tilhørende smerter
  2. Pincher: Ved pincher er der knogletilvækst på dele af hofteskålen, som derved forstørrer skålen. Knogletilvæksten på hofteskålen, resulterer i at lårbenet og brusken på hofteskålen støder mod hinanden
  3. CAM og pincher: Ved CAM og Pincher er der både en forstørrelse ved hofteskålen samt en knogletilvækst på lårbenshalsen. Oftest opstår indeklemningen på forsiden af hoften.

  Kilde: Sundhed.dk og Hopkinsmedicine.org

  Kenni fortæller lidt om hoftesmerter

  I tvivl om vi kan hjælpe?

  Book en 15 minutter uforpligtende samtale

  Book gratis screening
  Hofte impingement

  Årsager til hofte impingment

  Der forekommer både medfødte samt udviklingsrelaterede årsager til hofte impingment.

  Medfødte årsager er oftest ved at hofteskålen er forstørret og derved gør at hofteskålen og lårbenet støder mod hinanden når hoften bøjes, dette er ovenfor beskrevet som pincher.

  Udviklingsrelaterede årsag vil oftest være knogletilvækst på lårbenet som beskrevet ovenfor som CAM.

  Kilde: Aleris.dk

  Hofte impingement test

  Klinisk test (FADIR test) for hofteimpingement foretages i rygliggende. Knæet føres op imod brystet og derfra mod den modsatte skulder, videre ned i en strakt hofte igen.
  En positiv test vil være smerter når knæet roteres mod den modsatte skulder.

  Hofte impingement

  Behandling og gode råd ved impingement

  Hvis man oplever smerter i hoften eller lysken, er det altid en god ide at opsøge professionel hjælp.
  Behandlingen vil i begyndelsen oftest bestå af træning/øvelser for at styrke muskulaturen samt sikre stabilitet omkring hoften. Ydermere vil behandlingen bestå i vejledning, mhp. at mindske smerter i dagligdagen.

  Trods den biomekaniske diagnose CAM/pincer er det muligt at patienter kan leve uden smerter fra hoften.

  Squat og hofte impingement

  Ved squat/ dyb benbøj kan der opstå smerter i bevægelsen. Smerterne kan i nogle tilfælde lindres ved at stå bredere med fødderne, samt ved at roterer begge knæ ud, da dette skaber mere plads omkring hofte/lyske.

  Gode råd ved hofte impingment

  • Individuelt tilrettelagt træning, eventuelt ved en fysioterapeut.
  • Afstemning af aktivitetsniveau kan være nødvendigt i en periode.
  • Ved kraftig gennemtrængning af smerter kan det være relevant at mindske mængden af smerteudløsende aktivitet og erstatte det af enten mindre smerteprovokerende aktivitet, eller for en periode at indlægge mere hvile og restitution.
  • Ved overvægt kan det være relevant at mindske mængden af belastning på leddet igennem et vægttab. Det er vigtigt i det tilfælde at ligge en realistisk plan for vægttab samt en plan for at fastholdelse efter.

  Kilde: Hopkinsmedicine.org

  Operation af hofte impingement

  Konservativ behandling i form af træning og behandling vil oftest være førstevalg, da man ønsker at mindske invasiv behandling i form af kirurgi.

  Ved operation af hofte impingement forsøger man at reparerer eller fjerne beskadiget væv. Således vil man fjerne knogletilvækst på lårbenshalsen, hvis denne klemmer brusken omkring ledskålen. Hvis labrum/ledbrusken kun er beskadiget, vil man i de tilfælde hvor det er muligt, sy dette sammen igen.

  Smerter, funktionsniveau samt livskvalitet forbedres oftest efter denne type operation. Dog vil normale forhold i hoften ikke genoprettes.

  Kilde: Aleris.dk og Regionshospitalet-horsens.dk

  Hofte impingement

  Osteoaptisk behandling

  ​Osteopatisk lægges der vægt på hele kroppens forbindelse og samarbejde. Derfor vil der ses på grundet til, hvorfor det er opstået, og hvad den udløsende faktor kunne være, så man vil være i stand til at holde det væk.

  Behandlingen vil bestå i at se på hele kroppen, både rent mekanisk, f.eks. er det foden, anklen, knæ, hofte, lænderyggen m.m.

  Hertil ses på organsystemet og fordøjelsen. Dette da det opfordrer til en optimal blodforsyning, herved bedres helingen. Det vil også optimere nervesystemet, så det ikke er på overarbejde, så muskulaturen og bindevævet ikke vil være i samme spændingstilstand. Herved skabes et overordnet billede af kroppens funktion og tilstand. Udover dette vil der ses på de sociale/emotionelle og psykiske stressorer. Dette involverende hvordan man har det dagligt, om man er presset på arbejde, socialt eller har nogle familiære problemer, der fylder en del for tiden.

  Dette for at få et indblik i din og kroppens evne til at håndtere hverdagen, skaden, helingen, bevægelse m.m. Det hele hænger sammen, så formålet er at skabe et så godt billede af hele mennesket for at kunne lave en plan og rådgive bedst muligt. Denne rådgivning vil kunne indebære alt fra øvelser, værktøjer til håndtering af stressniveauet, søvn m.m.

  Øvelser til hoftesmerter