Vi behandler

Øresten

Lær mere om Benign Paroksysmal Positionel Vertigo (BPPV)

Hvad er øresten?

Øresten også kaldet Benign Paroksysmal Positionel Vertigo (BPPV), er en godartet svimmelhedstilstand, som relaterer sig til det indre øre. I det indre øre sidder balanceorganet. Balanceorganet bidrager til kontrollen af balancen og består af 3 væskefyldte buegange samt to hulrum.

Opstået øresten? Bestil tid i dag

Sabina Helweg
Sabina Helweg

Osteopatstuderende, Autoriseret Fysioterapeut.

Spring til afsnit [Vis]

  Balanceorganet

  ​I buegangene findes en væske som kaldes endolymfe. Indersiden af buegangene er beklædt med små sansehår, som ved rotationsbevægelser af hovedet, bevæges i forhold til endolymfen. Dette danner en elektrisk impuls, som via balancenerven (n. vestibularis), sender et signal til hjernen, som registrerer hvordan hovedets retning er i rummet. Derfor bliver du ikke forvirret når du fx slår en kolbøtte. De to hulrum indeholder både endolymfe, sansehår og calciumkarbonat krystaller. Krystallerne er med til at opfatte lineære bevægelser af hovedet (accelerationer uden retningsskift). Fx at bremse eller accelerere i en bil.

  Hvordan opstår øresten?

  Øresten opstår, når en af disse krystaller forvilder sig fra et af hulrummene og ud i en af buegangene.

  Krystallen påvirkes af tyngdekraften og vil derfor langsomt synke ned gennem buegangen og som et stempel trykke endolymfen rundt i buegangen. Det fortsætter i ca. 15 sekunder, til krystallen når det laveste punkt i buegangen. Krystallen forstyrrer således endolymfen, som sætter sansehårene i forkert bevægelse, og dermed giver et forkert signal til n. vestibularis. Det falske signal stemmer ikke overens med det signal, hjernen modtager fra det modsatte balanceorgan. Misforholdet mellem de to balanceorganer opfattes af hjernen som en roterende fornemmelse. De forkerte signaler går direkte ud over øjets motor respons og dermed også den posturale kontrol (evnen til at holde sig oprejst). Derfor oplever man svimmelhed.

  Øresten

  Forskellige ørestenstyper​

  Der skelnes mellem to typer øresten, frit flydende/løse øresten (canalolithiasis) og fastsiddende øresten (cupulolithiasis).

  Løse øresten er lette at fjerne, mens fastsiddende øresten er vanskeligere at fjerne.

  Følgende ørestenstyper findes:

  • Løse øresten i bagerste buegang
  • Faste øresten i bagerste buegang
  • Løse øresten i forreste buegang
  • Faste øresten i forreste buegang
  • Løse øresten i horisontale buegang
  • Faste øresten i horisontale buegang
  • Øresten i flere buegange (multi-kanal)
  • Øresten i den korte-buegangsarm

  Sabina fortæller lidt mere om øresten

  I tvivl om vi kan hjælpe?

  Book en 15 minutter uforpligtende samtale

  Book gratis screening

  Symptomer på øresten

  • ​Voldsom, roterende/snurrende svimmelhedsfornemmelse (rotatorisk vertigo)
  • Anfald er kortvarige: 10-60 sek
  • Under anfald kan man opleve kvalme og/eller opkast
  • Anfald provokeres af positionsændringer af hovedet, fx:
   • At vende sig i sengen
   • At komme fra liggende til siddende
   • At komme fra siddende til liggende
   • At bøje sig forover
   • At kigge op i loftet

  Hvorfor får man øresten?

  Årsagen til øresten er oftest idiopatisk. Det vil sige, at man ikke kender årsagen til, at ørestenen river sig fri fra hulrummene. Dog ved man, at hvis man har haft en hjernerystelse eller kraniebrud, har man øget risiko. Ligeledes kan tandoperationer og øreoperationer, hvor der anvendes bor, også medføre løsrivning af øresten.

  Kilde: Regionsyddanmark.dk

  Øresten

  Hvem får øresten?

  Ifølge Sundhed.dk skyldes hele 93% af alle svimmelhedstilfælde, i den almene praksis, øresten, menieres sygdom eller virus på balancenerven.

  Øresten består, hos voksne, alene af 60% af disse tilfælde.
  Incidensen anslås at være 11-64 pr. 100.000 pr. år, mens prævalensen er meget vanskelig at måle.
  Øresten kan forekomme i alle aldre. Tilstanden ses dog sjældent hos børn. Gennemsnitsalderen for personer, der får øresten, er 50-60 år. Kvinder rammes oftere end mænd. Prognosen er god, men recidivraten (tilbagefaldsraten) er ca. 30% pr år.

  Kilder: Sundhed.dk, Svimmelhed.dk

  Sabina viser test for øresten

  Test for øresten

  Du kan blive testet for øresten hos egen læge, øre-næse-hals-læge, specialiseret fysioterapeut eller hos din osteopat.
  Når der testes for øresten, skal buegang og den påvirkede side identificeres. Din osteopat skal altså finde ud af, om ørestenen sidder i forreste, bagerste eller horisontale buegang, og om den sidder i højre eller venstre balanceorgan.

  Testen ´Dix-Hallpike´ undersøger om ørestenen sidder i forreste eller bagerste buegang.
  Testen ´Supine-roll test´ undersøger om ørestenen sidder i den horisontale buegang (gennemgås ikke i denne artikel).

  Testene aflæses ved at tolke nystagmus korrekt. Nystagmus er en ufrivillig rykvis bevægelse af øjnene. Nystagmus optræder, fordi der sendes et forkert signal til hjernen om, at hovedet fortsat er i bevægelse, selvom det er i ro.

  Nystagmus’ retning og amplitude fortæller os, hvilken buegang vi skal behandle.
  En test er kun positiv, hvis nystagmus er til stede.

  Ivar Dagsson
  Ivar Dagsson

  Bookes via kontoret, ej online. Autoriseret Osteopat DO, M.D.O., Autoriseret Fysioterapeut & INS Behandler

  Videnskabelig behandling i sundhedssystemet


  Den klassiske behandling for øresten, består af repositioneringsmanøvrer som guider ørestenen på plads i hulrummene. Med meget specifikke bevægelser af kroppen og hovedet udnyttes tyngdekraften til, at bevæge ørestenen den rette vej rundt i buegangene.

  Behandling af øresten er for det meste meget hurtigt overstået. De løse øresten kan oftest fjernes ved blot at udføre manøvren en enkelt gang. Tilfælde med faste øresten, kan være sværere at få på plads, og man skal derfor ofte igennem behandlingen flere gange.

  Alt efter hvilken buegang ørestenen befinder sig i, er der forskellige manøvrer til at få den repositioneret igen.
  Forskellige manøvrer gennemgås senere i artiklen under ´Hvad kan du gøre ved øresten´

  Efter succesfuld behandling med repositioneringsmanøvrer, er der nogle der stadig oplever en snert af svimmelhed, men på anden vis end den tidligere rotatoriske vertigo. Disse personer kan have gavn af en træningstilgang, som hedder ’Vestibulær Rehabilitering’.

  Vestibulær rehabilitering er en fællesbetegnelse for fysisk træning, som har til formål at reducere svimmelhed, forbedre balance og synsstabilitet, ved at hjælpe centralnervesystemet med at kompensere for vestibulær dysfunktion.
  Vestibulær rehabilitering varetages af en fysioterapeut eller osteopat, der har specialiseret sig indenfor svimmelhedsområdet.

  Øresten

  Osteopatisk behandling af øresten


  Udover at udføre repositionsmanøvrerne, vil den osteopatiske tilgang til øresten, være meget helhedsorienteret. Da osteopatiens filosofi bygger på, at kroppen besidder selvhelende mekanismer, er det derfor essentielt at give kroppen de bedste forudsætninger for, at kunne udføre disse processer. Derfor vil osteopaten undersøge, om alle kroppens systemer er i balance. Den manuelle behandling vil bl.a. tage afsæt i at optimere de systemer, som har direkte og/eller indirekte påvirkning på svimmelhed. F.eks

  Nervesystemet og svimmelhed

  Den 8. kranienerve, n. vestibulocochlearis, forsyner det indre øre. Nerven har to forgreninger. Den ene gren forsyner balanceorganet, mens den anden gren forsyner øresneglen (hørelsen). Inflammation eller kompression af nerven i dens forløb kan give symptomer som svimmelhed, dårlig balance samt nedsat hørelse. Manuel behandling af nerven vil sørge for, at nerven kan glide godt og uforstyrret i dens forløb. Der vil være fokus på at sikre god blodcirkulation i området, så de omgivende strukturer har optimale forhold.

  Organsystemet og svimmelhed

  En stor del af mave-tarm systemet har neurologisk forsyning af vagus nerven. Vagus nerven er vores 10. kranienerve. Den løber fra kraniet, ned i brystkassen og videre ned til vores fordøjelsessystem. En af vagus nervens opgaver er at fortælle hjernen, hvordan vores organer har det. Restriktioner i organsystemet, vil via vagus nerven, sende signal op til øverste del af nakken, hvor musklerne i området vil spænde op. Dette kan give svimmelhed. Typisk en omtåget fornemmelse. Her vil der være et stort osteopatisk fokus på manuel behandling af vagus og mavetarm systemet, samt råd og vejledning til hvordan man selv kan optimere dette system.

  Alternativ behandling af øresten


  Alternativt til den klassiske behandling med repositionsmanøvrerne, kan man blive undersøgt og behandlet i en svimmelhedsstol, en såkaldt TRV-stol.
  TRV-stolen er en stol, der kan rotere 360° i 3 forskellige planer. Det giver den fordel, at det er nemt både at behandle løse og faste øresten.

  Behandlingen foregår ved, at man siddende bliver fastspændt i stolen. Herfra roterer den rundt, bagover og sidelæns i bestemte rækkefølger, alt efter hvilken buegang der behandles. Under behandlingen har man et par briller på, som har et indbygget kamera. Kameraet aflæser nystagmus under stolens bevægelser.
  Løse øresten kan normalt guides på plads med 1 – 2 behandlinger i stolen, mens fastsiddende øresten ofte kræver flere behandlinger.

  Fordelen ved behandling i TRV-stolen er, at man ikke aktivt skal bevæge sig på bestemte måder. Kan man ikke udføre test og repositionsmanøvrerne grundet stivhed i ryg og nakke, er stolen et godt alternativ.

  Kilde: Aleris.dk

  Øresten

  Hvordan ved jeg om jeg har øresten?

  ​​Den nemmeste måde at identificere øresten hos sig selv, er ved at finde ud af, om man har de klassiske symptomer:

  • Kortvarige, rotatoriske svimmelhedsanfald
  • Provokeres når du
  • Vender dig i sengen
  • Kigger op
  • Bøjer dig forover

  Kilde: Sundhed.dk

  Med hjælp fra en anden person, kan man teste sig selv derhjemme. Som tidligere beskrevet, er det nystagmus, der afslører hvor ørestenen sidder. Det kan være svært at aflæse nystagmus, hvis man ikke er vant til det – men det er ikke umuligt.
  Udførelse af Dix-Hallpike:

  1. Drej hovedet til den side som du vil teste. I dette eksempel testes venstre balanceorgan.
  2. Læg dig hurtigt ned på ryggen, stadig med hovedet drejet til siden og vip hovedet ca. 30° bagover
  3. Her forsøger den anden person at aflæse din nystagmus

  Nystagmus navngives af retningen af den ”hurtig” slående fase. Retningen af torsionel nystagmus er ”retningen af den øverste del af øjeæblet”. Det hjælper at fokusere på én blodåre i øjet, for at observere og vurdere ovenstående.

  En positiv Dix-Hallpike test afslører, som beskrevet, om ørestenen sidder i den bagerste eller forreste buegang: Ses en apogeotrop (torsionel, opadgående) nystagmus, befinder ørestenen sig i den bagerste buegang.

  Ses en geotrop (torsionel, nedadgående) nystagmus, befinder ørestenen sig i den forreste buegang.

  Effektive øvelser mod øresten

  I nedenstående video kan du se effektive øvelser mod øresten gener.

  Hvad kan du gøre ved øresten?


  Mistænker du, at du har øresten, kan du afprøve en af disse 3 manøvrer derhjemme. 90% af alle ørestenstilfælde findes i den bagerste buegang, så start gerne med at udføre Epleys manøvren.
  Behandlingsmanøvre for øresten i den bagerste buegang:
  Epleys manøvre:
  Alle positioner holdes til nystagmus og svimmelhed er væk, eller i 1-2 min.
  Drej hovedet 45° til den side, som øresten sidder i. Dette eksempel viser højresidig øresten.
  Læg dig hurtigt ned på ryggen med hovedet 30° bagover – fx udover sengekanten. Hovedet er stadig drejet mod højre.
  Drej hovedet 45° til venstre. Stadig med hovedet 30° bagover
  Læg dig om på venstre side, mens hovedet stadig er drejet mod venstre. Nu kigger du derfor ned i gulvet.
  Herfra kommer du op at sidde. Manøvren er nu slut.

  Øresten

  Behandling af den forreste buegang

  Behandlingsmanøvre for forreste buegang:
  Deep head hanging:

  Alle positioner holdes til nystagmus og svimmelhed er væk, eller i 1-2 min.

  • Læg dig ned på ryggen med hovedet 30° bagover
  • Løft hovedet, så din hage kommer så langt ned til brystet som muligt
  • Kom herfra op at sidde. Manøvren er nu slut.

  Behandling af den horisontale buegang​

  Behandlingsmanøvre for øresten i den horisontale buegang:

  Barbecue Roll manøvre

  Alle positioner holdes til nystagmus og svimmelhed er væk, eller i 1-2 min.

  • Læg på ryggen med hovedet drejet 45° til den afficerede side. I dette eksempel højre side øresten.
  • Drej hovedet 45° til venstre
  • Venstre om, kommer du hele vejen om at ligge på maven med underarmene i underlaget.
  • Hovedet kigger ned i underlaget.
  • Venstre om, kommer du om at ligge på din højre side
  • Venstre om, kommer du om at ligge på ryggen. Manøvren er nu slut.
  • Der findes flere forskellige manøvrer til at behandle øresten i den horisontale buegang.
  Øresten

  Værd at vide om øresten

  Er øresten farligt – øresten og fald

  Øresten er IKKE en farlig tilstand i sig selv. Ørestensanfaldene kan dog have en meget kraftig karakter, og som følge af en pludselig, voldsom svimmelhed øges faldrisikoen. Har man øresten på højre øre, vil man typisk have en faldtendens til højre side.

  Hvornår skal jeg søge læge ved øresten?

  Svimmelhed kommer i mange forskellige former, og kan give anledning til frygt og bekymring herom. Har du aldrig været svimmel før eller kender du ikke årsagen til din svimmelhed, så søg læge. Lægen vil vurdere hvilken udredning, der måtte være nødvendig. Vurderer lægen, at du har øresten, vil de typisk anbefale, at du får det behandlet hos en øre-næse-hals-læge, specialiseret fysioterapeut eller osteopat.

  Øresten og bilkørsel

  Bilkørsel er ikke en udløsende faktor for ørestensanfald. Har man øresten, bør man ikke køre bil, da man er nødt til at orientere sig i flere retninger, som potentielt kan provokere et anfald.

  Øresten og hørelsen

  Øresten påvirker ikke hørelsen. Hvis hørelsen er påvirket under svimmelhedsanfald, kan årsagen f.eks. skyldes morbus meniéres sygdom.

  ​​Øresten og stress

  Når der i daglig tale snakkes om stress, refereres der til den tilstand, der opstår, når ydre krav fra omgivelserne, eller indre krav fra personen selv, overstiger personens egne ressourcer.

  Kropsligt skelnes der mellem det somatiske nervesystem (viljestyrede nervesystem) og det autonome nervesystem (automatiske, ikke-viljestyrede nervesystem). Det autonome nervesystem deles op i det sympatiske nervesystem (stress, kamp/flugt) og det parasympatiske nervesystem (ro og fordøjelse). Er man stresset, skabes der en ubalance i det autonome nervesystem. Et øget stressniveau betyder, man overvejende vil være i det sympatiske nervesystem, hvilket resulterer i, at kroppen prioriterer at være kampklar fremfor at fokusere på fordøjelse. Foregår dette over længere tid, kan man opleve en lang række symptomer som:

  • Udmattelse
  • Smerter
  • Migræne
  • Problemer med maven
  • Svimmelhed
  • Søvnproblemer
  • Hjertebanken
  • Nedsat immunfunktion

  Stress er ikke en direkte årsagsforklaring til øresten, men det tyder på, at der er sammenhæng mellem følelsesmæssig stress og dysfunktioner i det indre øre. Et studie viser sammenhængen mellem flere negative livsbegivenheder, og at følelsen af manglende kontrol tenderer til at skabe større risiko for at udvikle øresten.

  Kilde: PubMed

  Øresten

  Øresten og svimmelhed

  ​Der skelnes mellem forskellige typer af svimmelhed. Typen af svimmelhed har stor betydning for hvilke svimmelhedstilstande, der mistænkes. De tre typer er:

  • Rotatorisk vertigo = en fornemmelse af at rummet snurrer
  • Nautisk vertigo = en fornemmelse af at gå/stå på et gyngende skibsdæk
  • Lightheadedness (dysequilibrium) = fornemmelse af at være omtåget

  Ud fra disse typer, skelnes der, mellem perifere og centrale tilstande. Perifere tilstande relaterer sig til det indre øre, mens centrale tilstande har mere alvorlig karakter, som kan relateres til sygdomme i det centrale nervesystem eller i det vaskulære system mm.

  Opleves rotatorisk vertigo, mistænkes perifere tilstande. Øresten er én ud af flere perifere tilstande. I denne kategori findes bl.a. også tilstandene; virus på balancenerven og morbus meniéres sygdom.

  Kilde: Pro.Medicin.dk

  Forskel på øresten og virus på balancenerven (neuritis vestibularis)​

  Som tidligere beskrevet, er symptomerne på øresten kortvarige, rotatoriske svimmelhedsanfald, der provokeres af positionsændringer. Øresten er en tilstand, der skabes i selve balanceorganet, mens neuritis vestibularis er en akut inflammation i 8. hjernenerve (grenen der forsyner balanceorganet), som går fra balanceorganet i det indre øre til hjernen.

  • Neuritis vestibularis adskiller sig fra øresten på flere måder:
  • Kommer ofte efter virusinfektion i øvre luftveje
  • Anfald er typisk konstant i 1-3 dage
  • Opstår akut (evt. over timer)
  • Symptomer: intens rotatorisk svimmelhed ledsaget af kvalme, opkast og ganginstabilitet med tendens til at falde mod den syge side.
  • Symptomer forværres ved bevægelse, hvorfor man ofte vil forsøge at minimere bevægelse ved at ligge stille.
  • Der ses normal hørelse, ingen tinnitus, hovedpine, dobbeltsyn, synsfeltsudfald eller andre neurologiske udfald

  Kilde: Sundhed.dk

  Forskel på øresten og Morbus Menière sygdom

  Morbus Menière adskiller sig kraftigt fra øresten. Øresten er en tilstand der kan fjernes, mens Morbus Menière er en sygdom.
  Sygdommen kendetegnes ved:

  • Anfald med kraftig rotatorisk svimmelhed, susen for ørerne og hørenedsættelse på det syge øre
  • Anfald varer fra 20 min til flere timer
  • Der kan være en fornemmelse af tryk i det syge øre
  • Symptomerne på Menières sygdom plejer at gå over af sig selv
  • Symptomer kan lindres ved at ligge stille, holde sig i ro og tage medicin mod kvalme
  • Hørelsen og balancen bliver ofte permanent påvirket, hos nogle i let grad, hos andre i svær grad

  Kilde: Sundhed.dk

  I tvivl om vi kan hjælpe?

  Book en 15 minutter uforpligtende samtale

  Book gratis screening

  Patientberetning i Aarhus Osteopati