Vi behandler

Vestibulær dysfunktion

Lær mere om vestibulær dysfunktion

Hvad er vestibulær dysfunktion?

Vestibulær dysfunktion er en forstyrrelse i kroppens balancesystem på grund af en ubalance af det vestibulære system i det indre øre. Man skelner overordnet mellem central og perifer vestibulær dysfunktioner eller begge dele samtidig. Symptomerne på perifer og central vestibulær dysfunktion kan overlappe hinanden, og en målrettet fysisk undersøgelse vil ofte være med til at differentiere mellem de to. Perifer dysfunktion kan skyldes påvirkning på det indre øre og n.vestibularis, som er vores 8. kranienerve, mens den centrale kan skyldes skade på strukturer i det centrale nervesystem som modtager og registrere signaler fra det vestibulære system. 

Opstået øresten? Bestil tid i dag

Jacob Hacke
Jacob Hacke

Autoriseret Osteopat DO, M.D.O., Autoriseret Fysioterapeut.

Spring til afsnit [Vis]

  Problemer med vestibulær dysfunktion kan have store personlige og samfundsmæssige omkostninger i form af tabte arbejdsdage og udgifter til behandling. Studier viser at forekomsten af svimmelhed hos ca. 5000 voksne mellem 18 og 79 år at omkring 23 procent havde oplevet svimmelhed inden for 12 måneder.

  4,8 procent i studiet led af vestibulær dysfunktion. Man ved desuden, at prævalensen af vestibulær dysfunktion stiger med alderen.

  I Danmark kan man anslå at hver tredje dansker over 65 år vil opleve vestibulær dysfunktion. Mange gange går symptomerne over indenfor få timer eller minutter men i nogle tilfælde bliver symptomerne ved.

  Ifølge Sundhed.dk så skyldes op til 93% af svimmelhed-henvendelser til vagtlægen enten øresten (BPPV), virus på balancenerven eller Meniére sygdom.

  Symptomer på vestibulær dysfunktion

  Symptomer på vestibulær dysfunktion omfatter en række forskellige symptomer: svimmelhed, kvalme og opkastning, ubehag over for hovedbevægelser, spontan nystagmus, ustabil gang og postural ustabilitet. Forekomsten af ​​hvert af disse symptomer varierer, og der er intet enkelt symptom for vestibulær dysfunktion og kan være de samme for både perifer og central dysfunktioner. Grundig undersøgelse og anamnese er derfor nødvendigt for at skelne mellem de to.

  Kilde: Newman-Toker DE, Hsieh YH, Camargo CA Jr, Pelletier AJ, Butchy GT, Edlow JA. Spectrum of dizziness visits to US emergency departments: cross-sectional analysis from a nationally representative sample

  Vestibulær dysfunktion

  Hvad er vestibulær svimmelhed? 

  Vestibulær svimmelhed kan skyldes sygdomme i vestibulærsystemet og tilhørende nervebaner. Dette medfører en ubalance mellem det vestibulære, visuelle og det proprioceptive system som er de tre sanser som er med til at danne vores balance. Derudover skal vestibulær sansen registrer og sende signalet til blodtrykket om at stige ved bevægelse. Fx hvis man bliver svimmel af at rejse sig hurtigt op skyldes det blodtrykket som ikke når at stige til hovedet. Der er flere forskellige former for svimmelhed og de kategoriseret i fire forskellige typer: 

  • Vertigo: Følelsen af omgivelserne snurrer rundt om sig selv.
  • Dys-eqauilibrium: Følelsen af ubalance på underlaget
  • Lightheadness: En følelse af hovedet føles uklart og tungt
  • Besvimelse

  Kilde: https://pro.medicin.dk/sygdomme/sygdom/318211

  Jacob fortæller lidt mere om vestibulær sansen

  I tvivl om vi kan hjælpe?

  Book en 15 minutter uforpligtende samtale

  Book gratis screening

  Hvad er vestibulær svimmelhed? 

  Vestibulær svimmelhed kan skyldes sygdomme i vestibulærsystemet og tilhørende nervebaner. Dette medfører en ubalance mellem det vestibulære, visuelle og det proprioceptive system som er de tre sanser som er med til at danne vores balance. Derudover skal vestibulær sansen registrer og sende signalet til blodtrykket om at stige ved bevægelse. Fx hvis man bliver svimmel af at rejse sig hurtigt op skyldes det blodtrykket som ikke når at stige til hovedet. Der er flere forskellige former for svimmelhed og de kategoriseret i fire forskellige typer: 

  • Vertigo: Følelsen af omgivelserne snurrer rundt om sig selv.
  • Dys-eqauilibrium: Følelsen af ubalance på underlaget
  • Lightheadness: En følelse af hovedet føles uklart og tungt
  • Besvimelse

  Kilde: pro.medicin.dk

  Vestibulær dysfunktion

  Hvad er vestibulær sansen?

  Vestibulær sansen også kaldet balancesansen sidder i den 8. kranienerve i det indre øre og dens formål er, at registrere kroppens og hovedets bevægelser. Den er i tæt samarbejde det visuelle og proproprioception med at til at danne vores balance. Disse sanser er utrolig vigtige ift. til at være fysiske i det miljø vi bevæger vores krop i. Derudover er vores 8. kranienerve også her vores hørelse bliver registreret. Måden man stimulerer vestibulær sansen på, er således gennem bevægelser, balance træning samt leg med tyngdekraften. Vestibulær sansen er lokaliseret i vores indre øre og udgør rent anatomisk to sække, samt tre buegange, den bagerste, den ventrale og øvre bue

  gang. Dette organ indeholder væsker, som sender signaler til hjernen når det sættes i bevægelse. Her er der så bittesmå fimrehår, der hjælper hjernen med at lokalisere hovedets og kroppens bevægelser fra side til side, op og ned, samt frem og tilbage. Problemer med vestibulær sansen kan derfor give bevægelses/motoriske udfordringer. 

  Kilde: rigshospitalet.dk

  Jacob fortæller om symptomer på vestibulær dysfunktion

  Årsager til vestibulær dysfunktion

  • Hjernerystelse
  • BPPV
  • Meneire sygdom
  • Virus på n. vestibularis
  • Køresyge 
  • Perilymfatisk fistel
  • Alder
  • Manglende bevægelse/træning
  • Blodtryk problematik. 
  • Stress
  • Syn/øjne
  • Central skade
  Jacob Hacke
  Jacob Hacke

  Autoriseret Osteopat DO, M.D.O., Autoriseret Fysioterapeut.

  Behandling af vestibulær dysfunktion traditionel behandling

  Når diagnosen er stillet, ydes rådgivning vedrørende diagnose og prognose. Oprettelse af en individualiseret protokol giver patienten mulighed for at tage ansvar og initiativ til egenomsorg. Medicin til symptomkontrol er ofte nyttige i samråd med ens læge, men patienter bør rådgives om de bivirkninger og potentielle lægemiddelinteraktioner, som disse lægemidler kan forårsage.

  • Traditionel behandling ved BPPV (øresten) i bagerste og forreste buegange. Behandlingen består af Epleys manøvre, hvis der er tale om øresten i bagerste buegang, Yacovino-Hain manøvre ved øresten i forreste buegang samt Gufoni manøvre ved øresten i laterale buegang. Der er også mulighed for at bruge TRV svimmelhedsstol ved svære tilfælde. 
  • Virus på balance nerven: Da årsagen ofte er en virusinfektion kan tilstanden ikke behandles med medicin. Kroppens eget immunforsvar skal håndtere virussen selv. Genoptræning af balancen sker så snart kroppen er klar til dette 

   

  Kilder: aleris.dk og sundhed.dk

  Vestibulær dysfunktion

  Hvad er vestibulær migræne?

  Symptomerne på vestibulær migræne er svimmelhed som kan varer fra minutter til timer. Vestibulær migræne opstår hos folk som er kendt med migræne. Svimmelheden kan forværres, når man skifter position og ved bevægelser. Anfaldet kan optræde samtidig med eller adskilt fra det egentlige migræneanfald. Årsagen til vestibulær migræne er ukendt men teorier går på ændringer i blodsyningen til hjernen samt øre og øjne.

  Kilde: sundhed.dk

  Osteopati og vestibulær dysfunktion

  En osteopat kigger på hele kroppen, og tager bl.a. både immunsystem, muskel-skeletsystem, nervesystem, organsystem, hormonsystem, kredsløbet og åndedrættet i betragtning når kroppen vurderes. 

  Den osteopatiske tankegang og behandling bygger på at kroppens systemer og funktioner hænger sammen. Er der ubalancer i nogle af kroppens systemer kan dette føre til kompenseringer og dette leder til symptomer på sygdom. 

  Osteopatisk behandling til vestibulær dysfunktion, såvel som andre kropslige problematikker, søger derfor at normalisere ubalancer i kroppens systemer. Dette for at give kroppen de bedste forudsætninger for at heale sig selv.

  Osteopatisk undersøgelse og behandling af vestibulær dysfunktion vil se på flere årsager som kan være faktorer der kan have indflydelse på symptomerne ved vestibulær dysfunktion:

  • Biomekanik; Er der spændinger/ ”låsninger” i nakke/ryg som kan give muskelspændinger og derfor kan føre til svimmelhed.
  • Har der været et traume omkring hovedet som kan have givet hjernerystelse og påvirket vestibulær systemet samt hjernestammen eller synscenteret?
  • Er der optimal funktion af syn og øjne bevægelser?
  • Er der muskelspændinger i nakke/hals- og rygmuskulatur eller i kæbemuskulaturen?
  • Er der ubalance i nervesystemet? Er patienten stresset? Er søvn påvirket?
  • Er der ubalancer i det hormonelle system?
  • Har patienten været syg i perioden op til? Vi oplever at folk efter virusinfektion kan få symptomer på vestibulær dysfunktion uden at der er øresten. 
  • Kraniet; Er der spændinger omkring det indre øre? 8. Kranienerve, n. vestibularis som er medvirkende til vestibulære symptomer. Kæben ligger tæt på området og kan have en påvirkning det indre øre. Fx oplever mange spændinger i kæben ved øre problemer og omvendt.  
  • ​Er blodforsyning og nerveforsyning upåvirket af vævet omkring, så nerve- og blodforsyning er optimal til hoved/kranie.

  Den osteopatiske undersøgelse og behandling vil altid først udelukke mulig central samt perifær dysfunktion. Derfor laves alle sikkerhedstest inden påbegyndt behandling.  

  Vestibulær dysfunktion

  Vestibulær dysfunktion og nystagmus

  Nystagmus er hvor øjet bevæger sig ufrivilligt og at man ikke kan kontrollere øjnene ved bestemt bevægelser. Den retning hvor øjnene bevæger sig hurtigst imod, beskriver nystagmus som enten mod højre eller mod venstre side. Man kan opleve svimmelhed, kvalme og opkast, hvilket kan forværres ved bevægelser af øjnene, hovedet eller kroppen. Nystagmus kan opstå ved flere sygdomme, derfor er korrekt udredning vigtig ved fund af nystagmus.   

  Kilde: aao.org

  Jacob fortæller om behandling af vestibulær dysfunktion

  Neuritis vestibularis

  Neuritis vestibularis/virus på balance nerven skyldes en virusinfektion og kan vise sig ved akut svimmelhed. Man kan blive svimmel, kvalme, opkast samt nystagmus og ataksi. Tilstanden kan vare uger til måneder og den går oftest over af sig selv, da det er kroppens eget immunforsvar som skal bekæmpe virussen. Egen læge kan hjælme med at lindre symptomerne med medicin fx med søsygepiller eller kvalmestillende medicin. 

  Kilde: sundhed.dk

  Vestibulær dysfunktion

  Vestibulær dysfunktion og BPPV (øresten)

  Ved BBPV (øresten) oplever man kraftig, men kortvarig svimmelhed, man ændrer hovedposition, fx vender sig i sengen, bukker sig ned, kigger op eller foretager andre veldefinerede bevægelser. Oftest kommer symptomerne om natten eller om morgenen. Ørestenen sidder mest i den bagerste buegang og mærkes ved vendinger i sengen.  

  Man har almindeligvis normal hørelse og der vil være en normal neurologisk undersøgelse uden udfald. Dog kan der være tegn på nystagmus. Nystagmus fremkaldes kun, når man lægger sig ned til den side, der provokerer svimmelhedsanfaldet. 

  Kilde: pro.medicin.dk

  Vestibulær dysfunktion og hjernerystelse

  Man kan ved hjernerystelse få flere forskellige vestibulære symptomer. Oftest er det hovedpine, nakkesmerter, kvalme, svimmelhed, lyd og lysfølsomhed. Hovedtraumet kan have beskadiget vestibulærsystemet og nerven, hjernestammen samt vores synscenter og de tilhørende øjennerver. Hvis der er påvirkning af disse systemer kan det give vestibulære symptomer. Ved vestibulære symptomer efter hjernerystelse tester osteopaten hvilke centre som fremprovokerer symptomerne. 

  Kilde: hjernerystelsesforeningen.dk

  Vestibulær dysfunktion

  Vestibulær dysfunktion og sport

  Det vestibulære system er koblet neurologisk direkte sammen med vores koordination af muskler og led i hele kroppen. Det vestibulære system gør det i tæt samarbejde med det visuelle og proproprioception systemet og dette tilsammen er med at til at danne vores balance. Lige præcis balance er helt essentielt i sport. Derudover har vi en refleks via det vestibulære system og rygsøjlen som hedder vestibo-spinal refleksen. Det er en direkte forbindelse mellem vores balance og stabilitet musklerne omkring vores rygsøjle, også kaldet vores core. Hvis kroppen er ude af balance vil udførelsen af aktiviteten være med lavere kvalitet. Samtidig kræver sport uanset niveau en god muskelkoordination om det så er fodbold, håndbold, padel eller kampsport. Derfor hvis sportsatleter lider af bare en lille vestibulær dysfunktion kan det dermed have en indvirkning på deres balance og koordination og påvirke deres direkte performance på banen.

  ​​Vestibulær rehabilitering 

  Vestibulær rehabilitering er træning hvor patienten selv er aktiv og er et vigtigt element i rehabilitering af vestibulære symptomer. Man bruger denne opbygningsstrategi i normal praksis: Habituation, adaption og substitution. Formålet med træningen er at mindske svimmelhed, forbedre syn samt forbedre dagligdags funktioner. 

  Habituations er øvelser hvor svimmelheden fremprovokeres systematisk så kroppen/hjernen vænner sig påvirkningen og bliver tryg i dette igen. 

  Adaptionstræning går ud på at balancenerven skal reagere hensigtsmæssigt på ændringer i bevægelser. Øvelserne består oftest af hovedbevægelser fra side til side eller op og ned hvor øjnene har et fikseringspunkt eller hvor hovedet bevæges mens punktet også bevæger sig. Man øger gradvist sværhedsgraden alt efter symptomer.   

  Substitutionstræning er en træningsstrategi hvor man lærer kroppen at kompensere for den funktion som ikke fungerer optimalt. Oftest er det øjnene som overtager for den vestibulære dysfunktion. Scannings billeder har påvist at tab af vestibulær funktion er forbundet med øget aktivering af synscenteret i hjernen. Træning vil derfor være øvelser hvor synet skiftet fra punkt til punkt eller hvor blikket fikseres og hovedet bevæger sig. Derudover vil proprioceptiv træning af muskler/sener i resten af kroppen være optimal for at kompensere for den vestibulære problematik.   

  Kilde: fysio.dk

  Vestibulær dysfunktion

  Gode råd mod vestibulær dysfunktion

  Først og fremmest er det vigtigt at få diagnosticeret hvilken vestibulær problematik man døjer med. Ved korrekt diagnose kan man give den bedste vejledning. Tal derfor altid med en fagperson på området. 

  • Motion og træning: Træning og bevægelser fremmer og vedligeholder funktionen af vestibulær systemet. Det er i teorien godt for at slå kolbøtter og dreje rundt om os selv hele livet. Den del af kroppen man ikke bruger bliver over tid mindre god. 
  • Balance træning: Simple øvelser hvor man træner afværge reaktioner så man undgår store fald og kommer til skade på kroppen. 
  • Træn dine øjne/syn: Hvis man lider af vestibulær dysfunktion bruger man øjnene/synet som kompensering. 
  • Væskebalance: Ved dehydrering man kan opleve svimmelhed. Derfor er en optimal væskebalance altid anbefalet. 
  • Brug din vejrtrækning ved symptomer: Svimmelhed kan udløse en stress reaktion og forværre symptomerne – Man kan bruge sit åndedræt til at få ro på sit nervesystem. Eksempel – Boks vejrtrækning 4/4/4/4, fire sekunder ind, fire sek. hold, 4 sek. Udånding, 4 sek. Uden luft. Derefter gentages rutinen indtil man kan mærke mere ro i kroppen igen.
  • Medicin: I samråd med din læge. Noget medicin som fx antihistaminer kan have en beroligende virkning på symptomerne. Lægemidlerne er dog altid kun beregnet til kortvarigt brug. Husk altid at gå i dialog med egen læge. 
  • Have mobiltelefon på sig: Er man kendt med svimmelhed, er det altid rart at kunne ringe efter hjælp fra andre ved evt. fald eller hvis man ikke kan køre bil. 

   

  Træning/øvelser af vestibulær dysfunktion: 

  • VOR
  • Saccader
  • Turist balance – Alle buegange. 
  • Balance lukkede øjne
  • Gang 
  • Rejse sig og roter om sig selv

  I tvivl om vi kan hjælpe?

  Book en 15 minutter uforpligtende samtale

  Book gratis screening

  Effektive øvelser til svimmelhed

  Vestibulær dysfunktion

  Kontakt os i dag

  Vi sidder altid klar til at hjælpe. Har du spørgsmål til dine forsikringer, til din behandler eller noget helt tredje – så tøv ikke med at tage fat i os.

  Tel: 29 84 85 58 (man-tor: 08-12 & 13-15, fredag: 08-12)