Vi behandler

Tennisalbue

Lær mere om tennisalbue & gener heraf

Hvad er tennisalbue?

Definitionen på “Tennisalbue” (også kaldet “lateral epikondylit”) er smerter manifesterende på den yderste del af albue knoglen. Smerterne opleves typisk meget specifikt og lokalt i området omkring knoglen, og har i de fleste tilfælde enten et eller flere af de typiske symptomer for inflammation som er varme, rødme, hævelse, smerte og nedsat funktion.

Ondt i albuen? Bestil tid i dag

Jeppe Larsen
Jeppe Larsen

Autoriseret Osteopat DO, M.D.O., Autoriseret Fysioterapeut.

Spring til afsnit [Vis]

  Årsager til tennisalbue

  Selve årsagen til smerterne er irritation af senehæftet på albueknoglen fra håndleds- og underarmsmuskulaturen, og specifikt den håndleds- og underarmsmuskulatur der løfter hånden “bagover”.

  ​Diagnosen stilles ud fra symptombilledet, historikken og specifikke muskeltest der kan udløse kendt smerte i regionen.

  De specifikke test udføres for at differentiere imellem, hvilke senehæfter der kan have lokal betændelse.

  Tennisalbue

  Anatomi, forekomst og differentialdiagnoser

  ​Ved al bevægelse af underarm og håndled anvendes muskelgrupper, der har hæfte på enten yder- eller inderside af albueleddet. Som nævnt ovenfor så er det den yderste del af albue knoglen der er påvirket.

  ​I langt størstedelen af tilfælde, ca. 90%, er især m. extensor carpi radialis brevis påvirket. Denne muskel udfører fx løft af hånden fra bordet samt kan bevæge hånd og håndled i “håndkant stilling”.

  Typisk er det vedvarende træk belastning der kan føre til betændelse i senehæftet, men der ses også en degeneration (nedbrydning) af hyalin brusken, der langsomt kan forårsage et lavere og lavere niveau ift. at bruge armen. Derfor kaldes det også tendinopati (overbelastning af senevæv).

  ​“Tennisalbue” er den mest hyppige årsag til albuesmerter i almen praksis.

  Problematikken rammer ca. 1-2% af den voksne befolkning, hyppigst i aldersgruppen 35-50 år, og er i høj grad bestemt ift. vores mekaniske miljø og evt. vedvarende, ensartede bevægelsesmønstre, men den skal også ses i forlængelse af hvordan vores generelle livsstil (motion, søvn, stress, kost) og sundhed.

  Jeppe fortæller lidt mere om problematikker med tennisalbue

  I tvivl om vi kan hjælpe?

  Book en 15 minutter uforpligtende samtale

  Book gratis screening
  Tennisalbue

  Rehabilitering & tennisalbue

  For at rehabiliteringen og genvindelse af funktion af albuen bliver succesfuld og lykkes er det vigtigt, at andre mulige årsager til symptombilledet kan udelukkes.

  Her er det især vigtigt, at udelukke neurologiske problemer relateret til den nedre del af nakken (C5-C8 radikulopati), da denne del står for nerveforsyningen af knogle-, hud- og muskelvæv i albueregionen. Dvs. at der kan være en afklemning af nerver i nakken, der forårsager refereret smerte til albueregionen.

  ​Der kan også ses perifære afklemninger af nerverne til området, dvs. en afklemning der ikke forekommer i selve nakken, men i stedet sker undervejs i nervens forløb. Det kan fx være ved bryst eller skulderregion at der kan være en afklemning af nerven.

  I begge ovenstående tilfælde er det vigtigt, at behandle og arbejde med årsagen til symptomerne og ikke kun forholde sig til symptomområdet

  Symptomer på tennisalbue


  “Tennisalbue” er en overbelastningsskade, og derfor er der sjældent et decideret traume eller direkte øjeblik, hvor man oplever at problematikken starter. Symptomer kan være af forskellig karakter, men murrende symptomer eller smerter langs ydersiden af albuen ses som de mest typiske.

  ​Pga. musklernes forløb fra albue til håndleddet kan der også opleves stråling ned mod håndleddet. Typisk udløses symptomerne ved belastningssmerter dvs. ved aktivering af muskelgruppen, det kunne fx være ved løft af en kaffekande, derfor kan nogle også i værste fald opleve, at de kan tabe ting. Nogle kan dog opleve så store problemer, at der også kan forekomme natlige smerter og symptomer.

  Mange går i for lang tid

  ​Generelt for albue problematikker ses det, at mange har moderate gener i lang tid før de søger hjælp til rådgivning og behandling, fordi de ikke bliver symptomfri af sig selv. Derfor er der også mange der oplever, at de kan få en kronisk tennisalbue.

  ​Det er vigtigt at slå fast, at kronisk ikke er ensbetydende med at problematikken ikke kan gå væk, men det er et udtryk for langvarige smerter og symptomer der har varet i mere end 3-6 mdr.

  Dette forårsager mest af alt en øget sensitivering af nerverne i lokalområdet, og derfor er en kronisk tennisalbue mere kompleks som problemstilling, da rehabilitering af nervevæv har andre helingstider end senevæv.

  Tennisalbue prognose

  Prognosen for en tennisalbue er god, men der ses en bedre prognose ved en hurtig behandlingsopstart efter forekomst af symptomer. Helingstiden for senevæv er 6-9 mdr. Dette er ikke et udtryk for, at man skal forvente varigheden af de akutte smerter til at være 6-9 mdr., men er den tidsperiode man skal forvente at det kan tage før, at sene vævet er fuldstændig helet op igen.

  ​Hvor lang tid det ender med at tage er derudover også afhængigt af, hvordan man genoptræner albuen, disponerende faktorer i hverdagen og livsstil. Dette vil blive berørt senere i artiklen.

  Ivar Dagsson
  Ivar Dagsson

  Bookes via kontoret, ej online. Autoriseret Osteopat DO, M.D.O., Autoriseret Fysioterapeut & INS Behandler

  Tennisalbue

  Tennisalbue eller golfalbue?

  Mange kan have svært ved at gennemskue forskellen på hhv. tennis- eller golfalbue. Mest af alt fordi karakteristika af symptomer og disponerende faktorer for begge kan minde meget om hinanden.

  Helt overordnet er den primære forskel, at en tennisalbue har symptomer på ydersiden og en golfalbue har symptomer på indersiden af albuen.

  ​Og hvor tennisalbuen kunne provokeres ud fra aktivering af de muskler der løftede hånden bagover, så provokeres symptomer ved en golfalbue i stedet når håndleddets bøjemuskler aktiveres.

  Endnu vigtigere er det dog at fremhæve, at en golfalbue er langt mindre hyppig og typisk er mindre generende end en tennisalbue.

  Forskel på tennisalbue og musearm

  “Musearm” skal tænkes mere som et begreb end en decideret diagnose. Begrebet dækker nemlig over mange forskellige tilstande der kan forekomme i skulder, arm, håndleddet og hånden. Begrebet anvendes primært ift., at der tit og ofte ses en tæt relation mellem symptomer og arbejde ved computer skærm og mus.

  ​Når folk kan opleve en “musearm” er det vigtigste step derfor, at få fastlagt mere specifikt hvilken type problemstilling der er tale om, behandle denne samt tænke præventivt igennem ergonomisk råd og vejledning.

  Behandling med blokade (binyrebarkhormon)

  En blokade er en indsprøjtning af binyrebarkhormon, der er et betændelsesdæmpende præparat.

  Blokader gives typisk i forbindelse med overbelastningsskader og har en smertereducerende effekt i op til 6 uger.

  Det er dog vigtigt at pointere, at blokaden ikke har en helbredende effekt, men skal ses som et potentielt hjælpemiddel til, at genoptræning og behandling kan påbegyndes hurtigere. Ellers vil årsagen til symptomer og smerter stadigvæk være til stede, og derfor vil der forekomme samme symptombillede som før blokaden, når blokadens effekt aftager.

  Tennisalbue

  Hvilke årsager er der til tennisalbue?

  ​Den mest veldokumenterede årsag til tennisalbue er ensidige og repeterende belastning af underarm og håndled, der forårsager irritation af senevævet ved albuen.

  Det kunne fx være kontorarbejde, hvor arbejdet ved tastatur eller musearbejde ikke afbrydes hyppigt nok. Selve opgaven, at skrive på tastatur, er ikke i sig selv en stor belastning, men hvis volumen er for høj kan der forekomme en overbelastning. Derfor er tennisalbue også en velkendt arbejdsskade og årsag til sygemelding blandt mange af de erhverv, hvor ensidige bevægelser og belastninger er en del af arbejdsmiljøet.

  ​Det er, overordnet set, lokale, mekaniske årsager. Men der kan også være mere globale mekaniske årsager der kan gøre, at man kan være mere disponeret til at få en tennisalbue.

  Det kan bla. være en typisk senfølge problematik efter fald. Ved et faldtraume kan der opstå luksation lokalt af albueleddet og derefter give problemer med bevægefriheden i leddet, og give muskulaturen omkring albueleddet anderledes bevægebaner som den skal kunne adaptere til.

  ​Samme problematik med nedsat bevægelighed kan gøre sig gældende fra nakke, skulder og hånd, hvis man har oplevet et traume til en af disse regioner. Her er det vigtigt igen at se på, hvilke forhold disse regioner har til albuen ift. om det kan være mekanisk, neurologisk eller vaskulært.

  Osteopatisk behandling af en tennisalbue

  Når du er til behandling ved en osteopat ved Aarhus Osteopati vil din problematik blive anskuet ud fra kroppens forskellige systemer og hvordan de hver især interagere og påvirker hinanden. Når du får en osteopatisk behandling er det med udgangspunkt i, at skabe optimale forudsætninger for at din krop kan hele og restituere bedst muligt, så du igen vil opleve at du kan performe og præstere som du ønsker i din hverdag.

  ​Nedenstående afsnit er forklaringer på mulige årsagssammenhænge mellem det mekaniske, neurologiske, vaskulære og fysiologiske system, og deres relation til albueleddet og dets optimale funktion.

  ​Mekaniske årsager til tennisalbue

  Smerterne i selve albuen kan stamme fra hånden, skulderen og brystkassen idet bindevæv og muskulatur som har relation til albuen som regel har oprindelse derfra. Fejlstillinger og/eller nedsat bevægelighed i disse områder er ofte årsagen til albuesmerterne.


  ​Neurologiske årsager til tennisalbue

  De nerver der forsyner alle strukturer i albuen kommer fra nakken og ryggen. Derfor kan nakkesmerter og rygsmerter være årsagen til dysfunktion i nervesystemet i albuen.


  ​Vaskulære årsager til tennisalbue

  En optimal blodforsyning til og fra det skadede område er essentielt for at kroppen kan hele problemet. Derfor er alle de områder der har indflydelse på blodforsyningen, altså brystkassen, ryggen, skulderen, overarmen m.m. meget vigtige at undersøge.​

  Tennisalbue

  Fysiologiske årsager til tennisalbue

  ​Visse forhold i kroppen, såsom forkert surhedsgrad og for meget glukose (for meget sukkerindtag), kan gøre det nemmere at betændelse (inflammation) opstår. Her er kost og organsystemet årsagen til de kroniske (vedvarende) albuesmerter.

  Derudover vil din osteopat lægge vægt på “din base” og hvor stærk denne er. Med det menes der din og din krops generelle sundhed og potentiale for optimal heling.

  Her vil der fx kunne komme fokus på din kost, søvn vaner og stress.

  ​Det er for at klarlægge, hvor henne din krop bruger sine ressourcer og energi i stedet for at tillade opheling af vævet.

  Dette er også en vigtig del af behandlingen, da det er vigtigt at du/patienten skal forstå sin problemstilling, og hvilken effekt livsstil mm. har på hvordan vores mekaniske systems yde- og helingsevne.​

  Genoptræning af tennisalbue

  Når du konsulterer en fysioterapeut ved Aarhus Osteopati vil denne kunne hjælpe dig med, at komme godt igennem dit genoptræningsforløb ift. træningen af tennisalbuen og tilrettelæggelsen heraf.

  ​Det er vigtigt at kunne genopbygge styrken i senevæv omkring albuen (kollagen væv), men netop fordi der er flere typer af forskelligt væv er der også flere forskellige vævshelings- og responstider at tænke på. Fx reagere muskelvæv langt hurtigere på træning end senevæv, og derfor er det, som i tilfældet med en tennisalbue, at planlægge træningsintensiteten efter responstiden for det mest langsomt reagerende væv.

  ​Derudover vil din fysioterapeut (fysioterapeut med speciale i tennisalbue) kunne hjælpe dig med at forstå, hvorfor du skal træne på forskellige måder i forskellige stadier af din genoptræning.

  Genoptræningen vil nemlig både inkludere styrketræning, men også stabilitets- og udholdenhedstræning og det er vigtigt at du opnår en god basisforståelse for dette, så du kan arbejde selvstændigt med din problematik og opnå bedst mulig langvarig effekt.

  Tennisalbue

  Øvelser – Genoptræning af tennisalbue

  ​​Det du selv kan gøre er at træne hjemmeøvelser for din albue. Tidligere var udspænding og udstrækningsøvelser det primære fokus for øvelserne udført i hjemmet, men de sidste års forskning har vist, at styrketræning er den bedste træningsform til rehabilitering af senevæv.

  ​Når vi styrketræner øger det vævets blod- og lymfecirkulation og deraf sker en oprensning og opheling af vævet. Tidligere tænkte man især i excentrisk træning, dvs. den del af bevægelsen for musklen forlænges og man skal holde igen. Dette er stadigvæk en god måde at træne på, men nyere forskning viser også at det er den samlede Time Under Tension der er vigtig, dvs. både man skal holde igen både når musklen forlænges og forkortes.

  ​Dette øger intensiteten i øvelses træningen betragteligt, og derfor skal dette heller ikke trænes dagligt, men i stedet 3x ugentligt så kroppen kan restituere og hele ordentligt. Din behandler ved Aarhus Osteopati vil kunne hjælpe dig med, at tilrettelægge denne del så du træner din albue problematik på det rigtige niveau, så den gradvist kan blive eksponeret for belastning og deraf begynde at blive bedre og bedre igen.

  Ivar viser herunder nogle øvelser til tennisalbue

  Køb vores træningselastikker her

  Bestil vores produkter via webshoppen eller hos din lokale afdeling. Her får du gratis adgang til mere end 100 videoøvelser.

  Tennisalbue og anden hjælp

  Der findes mange mulige værktøjer til, at kunne mindske symptomer fra en tennis albue. Fx armbind, kinesiotape, støttebind og bandage.

  Fælles for dem er dog, at det skal ses som et værktøj og hjælpemiddel i processen mod at finde en længerevarende løsning.

  ​Førnævnte hjælpemidler har alle det tilfælles, at det kan lette det mekaniske træk på senevævet omkring albuen og derfor mindske symptomer, men det gør omvendt heller ikke senevævet stærkere eller øger udholdenhed.

  Derfor vil problematikken være den samme eller genopstå hurtigt, når man stopper med at anvende disse hjælpemidler, men det kan som sagt være et værktøj i processen, fx. i meget smertefulde tilfælde, til at komme igang med brug af albuen igen. Dette vil din osteopat eller fysioterapeut kunne vejlede omkring.

  Tennisalbue

  Anti-inflammatoriske medicin & tennisalbue

  Mange anvender også fx Voltaren eller Ibuprofen (NSAID) til lindring af smerter. Problemet ved dette ift. en tennisalbue er, at førnævnte er anti-inflammatoriske.

  Inflammation er vigtigt for kroppens helingsevne, da den både har en nedbrydende og opbyggende fase hvor begge er lige vigtig for fuldstændig heling og genvindelse af funktion.

  ​Men hvis man tidligt i forløbet, eller over lang tid, anvender anti-inflammatoriske medicin, så sænker man kroppens helingsevne fordi inflammation ikke får lov at foretage en fuldstændig oprydning i området og efterfølgende facilitere til genopbygning af vævet. Dette er selvfølgelig sat op imod, hvor voldsomme smerter og symptomer man oplever.

  ​Også her kan det være en god ide at få råd og vejledning af din osteopat eller fysioterapeut, for på den måde at få så lavt et smerteniveau som muligt, men også have den optimale mængde af inflammation i kroppen til både nedbrydning og genopbygning af kroppen og dens systemer.

  Forebyggelse og gode råd mod tennisalbue

  Der er mange ting man kan gøre og overveje, for at man kan undgå en tennisalbue problematik.

  Som nævnt tidligere så er der mange mulige årsager og elementer omkring en tennisalbue, men den mest oplagte er at sørge for at variere brug af arm/albuen, så det ikke er for ensformig belastning hele tiden.

  ​Derudover er det igen vigtigt, at du fokuserer på basen.

  Dvs. fx din kost ift. om du får nok med proteiner, fedt, kulhydrater og grøntsager i dagligdagen, hvilket er vigtigt ift. et stærkt immunsystem der kan hjælpe kroppen med optimal heling.

  Ift. overbelastningsskader er det dog især vigtigt, at fokusere på søvnen da flere studier viser, at en mangel på søvn svækker kroppens immunsystem betragteligt samt forhøjer skadesrisikoen.

  ​Så for at undgå en tennisalbue er det altså lige så vigtigt at fokuserer på sin generelle sundhed, som det er at træne sin albue lokalt. For den lokale træning vil ikke have den optimale effekt, hvis ikke basen er solid.

  Tennisalbue

  Kontakt os i dag

  Vi sidder altid klar til at hjælpe. Har du spørgsmål til dine forsikringer, til din behandler eller noget helt tredje – så tøv ikke med at tage fat i os.

  Tel: 29 84 85 58 (man-tor: 08-12 & 13-15, fredag: 08-12)