Funktionel Medicin

Hvad er funktionel medicin?

Funktionel Medicin er en tilgang til kroniske lidelser, der fokuserer på at behandle årsager frem for symptomer primært igennem kost, tilskud og livsstilsændringer.

Den vestlige verden er paradoksalt forbundet med underernæring grundet utilstrækkelig næringsdiversitet. Dette kan påvirke kroppens indre miljøs sammensætning, og være en katalysator til en vifte af kemiske reaktioner. 

"Målet med funktionel medicin er at finde ud af hvorfor, og hvad der ikke fungerer optimalt hos individet,,

Behandlere/sundhedsfaglige har hver dag klienter med kroniske problemer, som ikke bliver hjulpet af det etablerede system. Komplikationer som øget autoimmunitet, stofskifteforstyrrelser, køns-/stress hormonelle lidelser, hovedpiner, globale muskel gener, svimmelhed, mave-tarmproblemer, lavt energi niveau osv.er nogle af de symptomer, som kan relatere sig til ernæring og livsstil. 

Individer er individer og derfor kan årsagerne til symptomerne ligge forskellige steder. Målet med funktionel medicin er at finde ud af hvorfor, og hvad der ikke fungerer optimalt hos individet.

Bestil tid her

Almen medicin vs funktionel medicin

Generelt set forsøger funktionel medicin at anskue hele organismen fremfor den mere region/sygdomsbaseret tilgang. Eksempelvis: En stofskifteproblematik vil for en funktionel medicin behandler ikke kun handle om stofskiftehormoner, men også om alle de influerende systemer, der kontribuerer til at stofskiftet fungerer. Derfor vil tiltagende også være bredere for at optimere forholdende for at kroppen genvinder funktion.

Som udgangspunkt anvendes naturmedicin, altså kost, tilskud og livsstilstiltag eventuelt i samarbejde med almen medicin og læger. Det er derfor ikke en erstatning til traditionel medicin men supplerende, alternativ og/eller hvis man er opgivet af systemet.

Generelt om funktionel medicin konsultation

En funktionel medicin konsultation behøver ikke være fysisk da den er baseret på samtalen og den plan klient og behandler sætter i gang. Vi tilbyder derfor også online konsultationer, hvilket gør det lettere logistisk for folk i hele landet. Behandlingen tager udgangspunkt i helbredshistorie, livsstil og symptomer. Behandler vil med udgangspunkt i forståelse for de biokemiske/fysiologiske processer rådgive klienten via livsstil, kost, tilskud og evt. nødvendige test, der kan understøtte/afklare det kliniske ræsonnement.

Hvad koster det?

Generelt ligger prisen på 1500 kr. for en halvanden time.

Hvad kræver det af patienten?

Det kræver andet end fysisk/åndelig tilstedeværelse, dog er vi klar over at Kost og livsstils ændringer kan være indgribende, fordi rutiner styrer vores hverdag. Dette kan være en udfordring for mange, men ligeledes lærerigt og givende. Det er vigtigt at pointere at en behandling ikke nødvendigvis indebærer test og tilskud og dermed et stort økonomisk budget. Der er mange veje til målet og det er behandlerens opgave at tilpasse forløbet til patienten.

Behandlingsforløb

Et typisk behandlingsforløb starter ved en grundig samtale vedrørende patientens problemstilling og alle influerende faktorer i patientens liv. Typisk vil intervallet imellem første og anden konsultation være kortest og derefter vil der gå noget tid imellem konsultationerne, da der ofte sættes tiltag i gang, som kræver tid. Derefter vil der i gennemsnit gå 4 uger eller mere imellem konsultationerne plus, at der kan klares ting over mail/telefon sideløbende. Gennemsnitlig vil frekvensen af interventioner være mindre end for eksempelvis osteopati.​

Bestil tid her

Kombination med osteopati?

Man kan sagtens kombinere osteopati og funktionel medicin, hos mange vil det være en fordel at understøtte systemet kemisk via funktionel medicin samtidig med, at man få adresseret det mekaniske hos via osteopati.

Online konsultation

Her i Aarhus Osteopati tilbyder vi online funktionel medicin konsultationer hvilket vil gøre det muligt for dig at blive vejledet i hele landet. Her vil du blive ringet op af en af vores specialister hvor du vil få detaljeret beskrevet.

Krav til funktionel medicin

Funktionel medicin er ikke en beskyttet titel og alle kan i realiteten udøve det praksis. Det er derfor i høj grad videre uddannelse af kurser og forståelse indenfor fysiologi, biokemi og patologi, der er grundlaget for behandlingen. 

Der er desuden et stigende antal læger i Danmark, som enten udelukkende eller supplerende arbejder med funktionel medicin ”Institute for functional medicine” er en af de største organisationer på det punkt og har skabt behandlere verden over (Ifm.org).

​Herhjemme er Umahro Cadogan en af de førende indenfor funktionel medicin og har blandt andet medvirket i programmet ”kan man spise sig rask” med læge Pia Norup. For at være Behandler kræver det adgang til forskellige test og tilskud, hvilket vi i århus osteopati har via nordic group. 

Dette kræver er en sundhedsfaglig baggrund eksempelvis: læge, fysioterapeut, sygeplejerske, bioanalytiker, biologer, osteopat, men selvfølgelig også diætister og diverse ernærings uddannet. Derudover har man en optagelses samtale med nordic for at blive endelig behandler (Nordic-labs.com).

Nordic tilbyder desuden interne kurser og webinars med forskellige førende behandlere på mange varierende områder f.eks. fertilitet, autoimmunitet, stofskifte, fordøjelse, cancer mm.

Kost, forskning og sygdomme

Kost er energi og byggesten til vores celler, men de kan også anvendes målrettet til at styrke vores tarmsystem, immunsystem mm. Mad kan potentielt bruges til at kontrollere inflammation, men omvendt kan nogle fødevarer også skabe autoimmunitet og ukontrolleret inflammation.

Forskning på kost er stigende, men stadig mangelfuld på flere områder. Grunden til den begrænset forskning skyldes blandt andet økonomisk støtte, dårlig selvrapportering, mange faktorer, som influerer resultatet, men også hidtidig manglende vilje/forståelse for fødevarers indflydelse på immunsystemet og kontrol af det indre miljø.

"Der er derfor ikke kun EN rigtig diet, da det er individuelt, hvad der fungerer,,

Kosts påvirkning af sygdomme har mange ubesvarede spørgsmål og afhænger i den grad, om hvilken sygdom kosten skal rette sig imod. Der er mange religiøse kostretninger, men funktionel medicin søger at tilpasse diæten til den enkelte og behandlingens overordnet formål. Der er derfor ikke kun EN rigtig diet, da det er individuelt, hvad der fungerer.

Bestil tid her

​Nedenfor linkes til studier, hvor kost enten viser eller korrelerer med forbedringer på forskellige sygdomme/komplikationer.

 1. ​Sammenhæng mellem kost, tarmflora og dets indvirkning på autoimmune lidelser som Thyroiditis, Type 1 Diabetes, IBD, Morbus Crohn, Allergier, Reumatoid artritis, multiplesklerose mm. ( https://www.researchgate.net/publication/334768091_Nutrition_Immunity_and_Autoimmune_Diseases ).
 2. Det er ikke kun autoimmune lidelser, hvor kost kan hjælpe der er andre lidelser der er bedre undersøgt blandt andet type 2 diabetes, hvilket stadig er et stigende problem i verden https://www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/newcastlemagneticresonancecentre/files/counterpoint-study.pdf.
 3. kost kan desuden sænke kolesterol og dermed reducere risiko for forskellige hjerte-kar-sygdomme https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/1104262.

Bestil tid her

Funktionel medicin indikationer

Funktionel medicin henvender sig til mange problemestillinger, af god orden listes nogle diagnoser/symptomer potentielt kan hjælpe/bedre.

 • Hormonelle problematikker: PCOS, Endometriose, menstruationsforstyrrelser/smerter, nedsat sexlyst, manglende fertilitet, kronisk træthed, hedeture, søvnproblemer mm, stofskifte forstyrrelser mm.

 • Autoimmune problematikker: MS Sklerose, Leddegigt, Psoriasis gigt, Morbus Becterew, Stofskifte problemer(thyroiditis), hudlidelser mm.

 • Generelle sygdomme/markører: Fedtlever, Diabetes 2, Forhøjet Kolesterol, Højt/Lavt Blodtryk, betændelsestilstande i forskellige væv mm.

 • Fordøjelsesproblemer: kvalme, oppustethed, mavekramper, opkast, diarre, forstoppelse, halsbrænd

 • Symptomer: Gigt, Knogleskørhed, Hovedpiner/Migræner, Svimmelhed, Sene/Muskel betændelser, Muskelsmerter/Kramper mm, hudproblemer, hævelser i kroppen mm.

Og meget mere.​

​​

Bestil tid her


Mave-tarm systemet og funktionel medicin

Som nævnt er der mange sygdomme/lidelser/symptomer, der kan have relevans indenfor funktionel medicin eksempelvis problemer med fordøjelsen.

Fordøjelsen er vital i forhold til at kunne nedbryde, optage, omsætte vores fødevarer, og udskille og det vi ikke har brug for længere.

Flere har fordøjelsesgener af forskellig karakter og årsagerne skal ofte findes i basis faktorer som Stress, Søvn, Kost, Medicin, Genetik, Motion, Alkohol og Rygning. Ofte er det en kombination af disse parametre som skaber en dysfunktionel tilstand.

"Behandlingen kan rette sig mod generelle livsstilstiltag, op- og nedprioriteringer i kosten, tiltag rettet mod kemiske processer...,,

IBS, IBD, cøliaki, collitis ulcerosa, gastritis, dyspepsi, morbus crohn, allergier/intolerancer er nogle af de tilstande som funktionel medicin kan afhjælpe sideløbende med evt. medicinsk behandling. I andre tilfælde er der ikke en direkte diagnose/årsag, men diagnose eller ej forsøger behandlingen at optimere tarmsystemet med udgangspunkt i symptomkarakteristik og helbredshistorie. 

Symptomerne kan dreje sig om alt fra oppustethed, kramper, diarre, kvalme, opkast, forstoppelse, hæmorider, halsbrænd mm.

Behandlingen kan rette sig mod generelle livsstilstiltag, op- og nedprioriteringer i kosten, tiltag rettet mod kemiske processer som mavesyre, galde, bugspytkirtel enzymer, pre/pro-biotika og relevante co-faktorer/enzymer mm.

Udover at kigge på basisfaktorer, kan der være relevans for at teste elementer, som spiller ind på vores evne til at nedbryde, optage, omsætte og udskille substanser.

​​

Bestil tid her

Funktionel medicin test muligheder ved fordøjelse problemer

Afføringsprøver

 • Gi-Map ( http://nordiclabs.com/EDetail.aspx?id=3827) à tester sammensætningen af særligt tarm bakterier, menogså parasitter, immunmarkører og affaldstoffer, der fortæller noget om miljø og funktion. Afføringens sammensætning er også et udtryk for hvad vi sv kan have svært ved at omsætte i vores fødevarer.

 • Zonulin test ( http://nordiclabs.com/EDetail.aspx?id=3810) àZonulin er en nøgle markør i forhold til malabsorption (leaky gut), som er associeret med flere lidelser som cøliaki, non-coeliac-gluten-sensitivity, type 1 diabetes, autoimunne lidelser, astma, fedt lever osv.

Urinprøve

Blodprøver

 • Gen/DNA-testà kan forklare hvorfor ting evt. kommer til udtryk i kroppen og hvad man skal skrue på for at kompensere for generne.

Generelle tests

 • Mavesyre niveau: Kan måles direkte, som bøvsetests eller indirekte via urinà indikation på syre niveau i mavesæk, der skal normalt være en ph på ca 1,5-3,5 når vi skal fordøje. Her er det særligt proteiner, fedt og optagelse af vitaminer/mineraler mavesyren hjælper til.

 • Specifikke markørerà lactose, gluten, inflammatory bowel dissease, small intestinal bacterial overgrowth (sibo), helicobactor pylori, gener, hormonelle indflydelser og forskellige immun/antistof markører er også en del af test redskaberne, der kan være relevante ved fordøjelse.

Der er mange muligheder for test af mave-tarm systemet, men den enkeltes symptomer og historik danner ræsonnement for hvilke test, som kan give mening at foretage.

​​

Bestil tid her

Stofskiftet og funktionel medicin

Stofskifteproblemer er et tiltagende problem i verden og årsagerne kan skyldes multiple faktorer. Stofskiftet udtrykker vores cellers omsætning af fødevarer molekyler. Enhver celle har et stofskifte, som er reguleret af vores makro/mikronæring, enzym aktivitet, nervesystemet og hormoner. Disse reguleringsmekanismer påvirkes af vores omgivelser, altså hvad vi udsætter os selv for. 

"Enhver celle har et stofskifte, som er reguleret af vores makro/mikronæring, enzym aktivitet, nervesystemet og hormoner,,

Stofskiftehormonerne er en stærk katalysator af vores cellers aktivitet og regulerer sig selv via et negativt feedback system i hjernen – denne hormonelle akse kaldes Hypotalamus-Pituitary-Thyroid-Axis (HPT-Aksen). T3 og T4 hormon er de aktive stofskifte hormoner, og for at de kan dannes og aktiveres er der mange processer, som skal fungere. Disse processer er afhængige af tilgængelige substanser, immunfaktorer, genetik, optagelses- og udskillelsesevne i tarm og nyre, køns- og stresshormoner mm.

Man kan både lide af for lavt og for højt stofskifte og symptomerne er modsatrettet. Lavt stofskifte kan give træthed, forstoppelse, vægtøgning, kuldefornemmelser, muskeltræthed, tør hud osv. Højt stofskifte vil udmønte sig i vægttab, sved tendens, højt energi niveau, diarre, galoperende hjerte, svært ved at sove osv.

​​

Bestil tid her

​Funktionel medicin test og behandling af stofskifteproblemer

Test og behandlingsmuligheder ved stofskifte gener, og som ikke altid testes hos lægen.

Livsstilsfaktorer som Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Medicin, Søvn og Stress er en vifte af faktorer, der kan spille ind på en stofskifteproblematik. De er vigtige for kroppens fundament til at genvinde kapacitet og hele sig selv.

Er der nogenlunde balance i ovenstående eller vil man indsnævre mulige årsager til stofskifteproblemet kan test være relevant. Stofskiftet er influeret af mange processer i kroppen og årsagerne kan derfor ligge mange steder.

Et udsnit af test muligheder ved en stofskifteproblematik:

Blodprøver for stofskifteproblemer

Relevante Markører man kan teste:

 • Reverse t3 àinaktivt stofskifte hormon à kan hæmme t3 aktivering

 • Frit T3/T4à frit betyder biologisk tilgængeligt og dermed aktivt.

 • TSH og Antistoffer mod Thyroglobulin og Thyroxinperoxidase (måles som regel hos lægen)

 • Kønshormoner/stresshormonerà kan med fordel måles via DUTCH test og spytprøveà de er med til at Regulere frit T3/T4

 • Albumin, Tbg, Shbg, Transcortinà siger noget om Leverfunktion og de transport proteiner, som influerer stofskiftet direkte eller indirekte

 • Vitaminer, der indgår i stofomsætningenà relevante coenzymer i vores forbrænding af stoffer.

Afføringsprøver

Urinprøver

 • Dna testà via blodprøveà tester eventuelle genetiske dispositioner og hvorfor sygdomme/dysfunktioner potentielt kan komme til udtryk à kan fortælle noget om hvad man skal være opmærksom på for at understøtte ens gener.

Stofskiftegener kan være en konsekvens af mange systemer og derfor kan behandlingen sættes ind mange steder.

AArhus Osteopati

CVR: 33532628

Adresse

Aarhus Sundhedscenter

Dalgas Avenue 2E, 1. sal

8000 Aarhus C

* indgang til højre for Fitness World

Tidsbestilling

Åbningstider

Mandag​

7:00 - 20:00​

Tirsdag​

7:00 - 20:00​

Onsdag​

7:00 - 20:00​

Torsdag​

7:00 - 20:00​

Fredag​

7:00 - 20:00​