Piskesmæld / whiplash - Aarhus Osteopati

Forfatter: Ívar Dagsson, Doktorgrad i Osteopati, B.Sc. Fysioterapi, INS behandler.

Fagligt opdateret: 13.02.20

Piskesmæld eller whiplash, er betegnelsen for et trauma hvor nakken har været vredet forover, bagover eller begge dele. Traumet forårsager en læsion i halshvirvlesøjlen samt halsens og nakkens bløddele, uden påviselige knoglebrud eller målelige neurologiske symptomer. Oftest forekommer piskesmæld efter bilpåkørsel, idrætstrauma, fald eller noget lignende. Piskesmæld kan betragtes som forstuvning af nakken.

Der estimeres at være op omkring 16.000 der pådrager sig piskesmæld skade i Danmark. Dog er der blot 4.000 - 5.000 der søger hjælp for deres eftergener og skader (kiropraktorguide).​

Mekanisme ved piskesmæld / whiplash

Traumet forårsager overstrækninger af ledkapsler i halsled, samt i muskulatur i nakke og hals. Facetleddene i de nederste nakkehvirvler presses sammen, således at skader og blødninger opstår i leddene. Der menes også at væsketrykket i spinalkanalen påvirkes, hvilket også kan forårsage gener i nakken, smerte i nakken (nakkesmerter), hovedpine (ondt i nakken), svimmelhed, koncentrationsbesvær og hukommelsesbesvær (Healthline).

Piskesmæld i nakken

De fleste tilfælde piskesmæld ulykker sker i nakken. Nakken er et relativt svagt og udsat område idet at nakken skal understøtte hovedet / kraniet der vejer op til 5-6 kilo. I nakken findes der muskler og ledbånd men de er på ingen måde stærke nok til at klare et voldsomt piskesmæld traume.

Piskesmæld i ryggen og lænden

Piskesmæld kan i princippet forekomme i hele rygsøjlen inklusivt i brystryggen og i lænden (Spine). Dette er dog sjældent fænomen idet muskulatur og ledbånd i selve ryg og lænd er meget stærke. Symptomer på piskesmæld i ryg og lænd kan ikke sammenlignes med piskesmæld i nakke idet der findes ingen sanser og kranienerver i ryggen og lænden. Symptomer på piskesmæld i ryg og lænd kan derfor ligne almindelige symptomer på rygsmerter såsom iskias, låsning i ryggen m.m.

Piskesmæld og hovedpine

Hovedpine er et hyppigt symptom efter piskesmæld ulykke på nakken. Næsten 80 % udvikler kronisk hovedpine efter piskesmæld (Riverside Pain Physicians). Hovedpinen kan i mange tilfælde skyldes spændingshovedpine eller cervicogen hovedpine idet at nakken og skuldre ofte kommer til skade. Hovedpine kan opstå umiddelbart lige efter piskesmæld ulykken eller komme senere i forløbet.

Piskesmæld og nakkesmerter

Nakkesmerter et det hyppigste symptom efter piskesmæld ulykke. Ofte kommer der skader på facetled den 5 eller den 6 nakkehvirvel (C5 og C6). Dog kan andre nakkehvirvler også blive påvirket. Piskesmæld kan ligeledes udløse andre former for gener som fordøjelsesproblemer, åndedrætsproblemer idet at vagus nerven og phrenicus nerven udspringer fra nakken (NCBI).

Piskesmæld og hjernerystelse

Idet piskesmæld er oftest udløst i forbindelse med et traume, biluheld, fald eller lignende kan hjernerystelse ofte være en følgeskade. Hjernerystelse kan også opstå på baggrund af piskesmæld ulykke på nakken idet at hjernehinderne der har sine forløb i nakke altid bliver påvirket efter piskesmæld ulykke (Healthline).

Symptomer umiddelbart efter et piskesmæld / whiplash trauma

Nakkestivhed (stiv nakke) og svimmelhed umiddelbart efter skaden. Smerter i nakke og skuldre (ondt i nakken / nakkesmerter) samt hovedpine (miræne) kan ligeledes opstå. Hovedpine, hjernerystelse, lysfølsomhed, følsomhed for støj, migræne, udstrålede smerter i arme kan også forekomme.

Hvordan føles en piskesmælds skade?

Typisk mærkes en skade som piskesmæld har forårsaget som smerter i nakken, hovedpine og stivhed i nakkemuskulaturen inden for de første par døgn efter uheldet. Ofte vil smerterne og stivheden i nakken aftage i løbet af få dage til få uger.

Symptomer på længere sig efter piskesmæld / whiplash

Udover de ovenstående symptomer, kan piskesmæld ofte give andre mere alvorlige symptomer.

Rygsmerter, lysfølsomhed, påvirket syn, overfølsomhed overfor støj, kronisk træthed, svimmelhed, søvnløshed, tinnitus, fordøjelsesproblemer, øresusen eller ringen for ørerne, nerveskader, problemer med korttidshukommelse, koncentrationsbesvær, træthed og ofte depression kan forekomme (Hauptman-Obrien).

Piskesmæld diagnose

Piskesmæld diagnose er og kan ofte være meget kompliceret at stille. I nogle tilfælde kan der påvises skade på nakken ved regulær røntgen eller MR scanning. I fleste tilfælde er dette dog ikke muligt. Piskesmæld diagnosen skal derfor stilles på symptombilledet samt med vurdering af smerter og gener. Diagnosen bør stilles af et sundheds professionelt personale såsom osteopat, fysioterapeut, Læge m.m.

Piskesmæld mengrad

Efter et piskesmæld på nakken kan der ofte forekomme skader der er svære at komme over. I svære piskesmæld tilfælder bør de allerdygtigste sundhedspersonale vælges, såsom osteopat eller fysioterapeut for, at du som tilskadekommen er i de bedste hænder. Der er stadig stor procentdel piskesmæld tilfælde der har et eller andet symptom eller skade de ikke kan komme af med. Her kan der ligges en mengrad. Mengrad gøres i samarbejde med dit eller den / dem der forårsagede ulykkens forsikringsselskab. Mengrad bør dog altid vurderes af flere end blot forsikringsselskabets læge.

Symptomer som hukommelsesproblemer, koncentrationsproblemer og svimmelhed efter piskesmæld

Et kraftigt traume på nakken og hovedet vil ofte påvirke diverse kranienerver. ​Mange af disse nerver har betydning for diverse funktioner i selve hjernen. Piskesmæld traume kan ligeledes påvirke de hjernehinder der dækker hjernen. Imellem hjernehinderne og hjernen er der væske, cerebrospinalvæske, der understøtter og ernærer selve hjernen. Ændringer på trykket i væsken vil give fysiologiske problemer i hjernens funktion. Dette kan og vil påvirke forskellige kognitive funktioner i hjernen såsom hukommelsesproblemer, svimmelhed og koncentrationsproblemer.

Kronisk træthed efter piskesmæld traume

Piskesmæld ændrer den mekaniske funktion af de øverste nakkehvirvler. Denne dysfunktion kan skabe dysfunktion af alle de neurologiske strukturer der befinder sig i området. Nerver der indgår i kroppens autonome nervesystem, altså det system der sørger for alle de autonome funktioner i kroppen. Organsystemet er netop styret af det autonome nervesystem hvorfor piskesmæld traume kan forstyrre og nedsætte organsystemets effektivitet. Liver og nyrer er særligt tilknyttede symptomer som kronisk træthed efter piskesmæld traume.

Synsproblemer, problemer med støj, problemer med lugt og smag efter piskesmæld

Piskesmæld kan i nogle tilfælde forstyrre nerveforsyningen af diverse nerver til kroppens vigtigste sanser. Kranienerverne udspringer fra hjernestammen og de øverste nakkehvirvler, altså de områder som piskesmæld ofte påvirker. Disse nerver styrer funktionen af synet, hørelsen, lugt, smag m.m.

Mave- tarmproblemer (fordøjelsesproblemer) og piskesmæld

Vagus nerven der har sit udspring fra nakken påvirkes i de fleste tilfælde efter et piskesmæld. Nervens funktion er at understøtte og stimulere mave- tarmsystemet og slimhinderne der indgår i immunforsvaret. Forstyrrelse af vagus nervens funktion kan derfor være årsagen til mavesmerter efter et piskesmæld traume.

Hvornår skal du kontakte læge efter piskesmæld?

Det er altid en god ide at kontakte egen læge efter et piskesmæld, især hvis piskesmæld var forårsaget af biluheld, cykeluheld eller lignende. Symptomer efter piskesmæld kan ofte opstå uger hvis ikke måneder efter selve uheldet. Piskesmæld symptomer der er vedvarende er ligeledes indikation på at noget muligvis er galt efter ulykken og at lægen bør opsøges.

Piskesmæld og erstatning

Efter en piskesmæld ulykke skal du altid kontakte din egen læge for at få ulykken noteret i din journal. Symptomer på piskesmæld opstår ikke altid umiddelbart lige efter ulykken men ofte uger eller måneder efter. Hvis du ikke har søgt en læge lige efter ulykken kan sagen være ugyldig. Sørg ligeledes for at få, hvis der er tale om biluheld eller anden form for uheld som involverer to eller flere partner, at få andres oplysninger; navn, telefon, adresse og evt. forsikringsselskab. En piskesmæld sag kan tage mange måneder hvorfor du som tilskadekommen skal bevare ro og have tålmodighed.  Læs mere om erstatning og piskesmæld her.

​​Gode råd efter piskesmæld

God nattesøvn efter piskesmæld - søvn er én af de vigtiste faktorer for at komme over et piskesmæld. Søvn genopretter kroppen, fjerner inflammation og giver mere energi.

Sund kost og vitaminer - ernæring er grundstenen til at kroppen kan hele sig selv.

Hold nakken i ro den første tid - piskesmæld påvirker mange følsomme strukturer i nakken hvorfor ro og hvile er nødvendig for at nakken kan komme sig.

​Undgå og formindske længerevarende stillesiddende arbejde og bilkørsel​ - stillesiddende arbejde har utrolig dårlig effekt på de fleste symptomer efter piskesmæld, især i den første stykke tid efter skaden.

Osteopatisk behandling af piskesmæld / whiplash - Aarhus Osteopati

De første 3 uger anbefales der ikke behandling af piskesmæld (whiplash). Ved voldsomme uheld anbefales der at halskrage anvendes, for at give skaderne ro.

Tilstanden er ofte meget forskellig, derfor er det vigtigt at finde de strukturer der udløser og giver generne. Behandlingen skal derfor altid være individuelt tilrettelagt. Dog er det generelt nødvendigt at løse alle låsninger i nakken og brystryggen for, at forbedre den neurologiske forstyrrelse. Derudover skal hjernehinder, spinalkanalen (forstyrret væsketryk) samt bløddele (muskler, bindevæv og ledbånd) behandles. Det er også vigtigt at forbedre blodomløbet lokalt i nakken og i nakkeregionen.

Piskesmæld har ofte brug for fysioterapeutisk genoptræning for, at styrke og stabilitetstræne muskulatur og bindevæv. Læs mere om fysioterapi her. Læs mere om fysioterapi / fysioterapeut behandling af piskesmæld i Aalborg her.

Osteopati og fysioterapi effektivt mod piskesmæld

I 2013 undersøgte Schwerla F, et al. om osteopatisk behandling havde effekt på aspekter som smerte, handikap og livskvalitet hos patienter der har været udsat for piskesmæld. De konkluderer at 5 osteopatiske behandlinger har gavn både for de fysiske og mentale aspekter hos patienter med piskesmæld. Læs mere her.

Wiangkham, Duda, ​Haque, Hadi og Rushton igennem deres studie fra 2015, uddrager at konservativ og aktiv behandling (træningsterapi) har god effekt hos patienter med piskesmæld. Læs mere her.  Rushton A, et al. understøtter dette ligeledes hvor konklusionen fra deres studie fra 2010 var at fysioterapi øger bevægeligheden i nakken samt at specifik fysioterapi har god gavn hos patienter med piskesmæld. Læs mere her.

Læs mere om osteopat behandling af piskesmæld  i Aalborg her​


I Aarhus Osteopati anvender vi også kranio sakral terapi mod piskesmæld. Læs mere om kranio sakral terapi / terapeut for piskesmæld i Aarhus og København.

Bestil ti​d her

Årsager til vedvarende gener og smerter efter piskesmæld​

I videoen vil du blive klogere på hvilke mekanismer der forårsager gener og smerter der varer ved efter piskesmæld. Specialisten fortæller ligeledes hvordan piskesmæld skal håndteres behandling-mæssigt og hvilke symptomer der ofte opstår efter piskesmæld traume.​

Øvelser og gode råd for piskesmæld nakke (whiplash)​

Et optimalt forløb efter en piskesmæld ulykke er, at en osteopat finder og fjerner alle følgesymptomer efter piskesmæld ulykke med nakken. Derefter skal styrke og stabilitetstræning påbegyndes eller undervejs i behandlingsforløbet. Formålet med disse effektive og gode øvelser mod piskesmæld gener er, at styrke og stabilisere nakkens led således ad de er i stand til at klare dagligdag og arbejde. Øvelserner skal laves én gang dagligt hvor hver øvelse skal gentages 5 gange. Jo længere du er i styrke og stabilitetsforløbet jo flere sæt sættes der på (op til 3-4 sæt). Ved ubehag eller tilbagevendende piskesmæld symptomer skal du rådføre dig med din behandler.​ Læs mere om fysioterapi i Aarhus. Læs mere om fysioterapi i København. Læs mere om fysioterapi i Vejle. Læs mere om fysioterapi behandling af piskesmæld i Herning her. Læs mere om fysioterapeut / fysioterapi behandling af piskesmæld i Aalborg her. Læs mere om fysioterapi / fysioterapeut behandling af piskesmæld i Odense her.

Bestil tid h​er

Piskesmæld aarhus, smæld i nakken, whiplash aarhus, piskesmæld med hovedpine aarhus. piskesmæld i nakken aarhus, smerter i nakken, piskesmæld med koncentrationsproblemer, migræne, ondt i nakken, piskesmæld ved sportsulykke, hovedpine, tinnitus, svimmelhed, piskesmæld ved trafikulykke aarhus, nakkesmerter aarhus, piskesmæld med hukommelsesbesvær aarhus aarhus, nakkestivhed. Der findes flere konsekvenser efter et piskesmæld

Tilmeld dig vores nyhedsbrev​

Udfyld formularen herunder og hold dig løbende opdateret.​

Eller kontakt os herunder

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

AArhus Osteopati

CVR: 33532628

Adresse

Aarhus Sundhedscenter

Dalgas Avenue 2E, 1. sal

8000 Aarhus C

* indgang til højre for Fitness World

Tidsbestilling

Åbningstider

Mandag​

7:00 - 20:00​

Tirsdag​

7:00 - 20:00​

Onsdag​

7:00 - 20:00​

Torsdag​

7:00 - 20:00​

Fredag​

7:00 - 20:00​