Vi behandler

Seneskedehindebetændelse

Lær mere om seneskedehindebetændelse og behandling heraf

Hvad er seneskedehindebetændelse?

Seneskedehindebetændelse er en hyppigt brugt fællesbetegnelse for irritation omkring senerne til hænderne. Der er tale om en ikke-bakteriel betændelses tilstand i enten seneskede, senehinde eller i selve senen.

Seneskederne er et hylster af bindevæv der findes omkring alle de lange sener ved håndled og fodled og har til formål at forbedre senernes glid ved bevægelse. Imellem seneskeden og selve senen ligger en tynd hinde, som kaldes en senehinde. Andre steder i kroppen er senerne kun omgivet af den tynde senehinde.

Håndledssmerter? Bestil tid i dag

Jeanne Foltved
Jeanne Foltved

Osteopatstuderende, Autoriseret Fysioterapeut.

Spring til afsnit [Vis]

  Definitioner og forekomst

  Senelidelser i håndleddet er hyppige og ses både hos mænd og kvinder. De er dog mest udbredt blandt kvinder og forekommer hyppigst i alderen 35-55 år. I belastende erhverv er forekomsten mellem 10 og 15% pr år, hvor den i ikke-belastende erhverv, som fx kontor arbejde, ligger på 1-5%.

  Man skelner typisk mellem følgende lidelser:

  • Seneskedebetændelse kaldes også tendovaginit, og er en betændelses tilstand der kan opstå i seneskederne på håndleddets overside og underside samt bøjesenernes forløb ud i fingrene.
  • Senehindebetændelse kaldes også peritendinit, kan opstå i senehinderne omkring senerne i resten af kroppen.
  • De Quervains også kaldet tenosynovit, er betegnelsen for betændelse i tommelfingerens stræksene og/eller dennes seneskede.
  • Senebetændelse også kaldet tendinit, er betegnelsen for en betændelsestilstand i selve senen. Denne tilstand er ikke begrænset til et bestemt område i kroppen, men kan opstå i alle sener.

  Kilde: Sundhed.dk

  Seneskedehindebetændelse

  ​Årsager til seneskedehindebetændelse

  Der kan være flere årsager til seneskedehindebetændelse, men den hyppigste årsag er overbelastning af senerne. Overbelastningen kan opstå akut, ved en pludselig stor belastning, fx stød eller slag på senen eller den kan opstå gradvis over tid, ved gentagne ensformige bevægelser med moderat belastning. Det kan ske i forbindelse med sportsaktiviteter eller det kan være arbejdsbetinget.

  Seneskedehindebetændelse i håndleddet kan derved fx opstå i forbindelsen med ketcher sport, håndbold og golf. Ved sport er der også tale om en overbelastning af senerne, der enten kan skyldes uvante bevægelser eller forkert anvendt teknik. Det kan også forsages af forkert brug af udstyr, fx at ketcher eller golfkølle ikke er rigtig tilpasset sportsudøveren.

  Ligeledes ses seneskedehindebetændelse også ved gigtsygdomme som leddegigt, psoriasisgigt, slidgigt og morbus Bechterew.

  Gravide og ammende kvinder er også mere udsat for at få seneskedehindebetændelse (De Quervains). Her menes tilstanden at være hormonelt betinget og skyldes væske ophobning i kvindens krop.

  Seneskedehindebetændelse er ikke i sig selv arveligt men man kan være arveligt disponeret for lidelsen. Dette gælder særligt personer med vævstype HLA B-27.

  Læs mere om kroniske smerter her.

  Kroniske smerter

  Hør Jeppe fortælle om vedvarende smerter, og hvordan de kan behandles i denne video.

  I tvivl om vi kan hjælpe?

  Book en 15 minutters uforpligtende samtale

  Book gratis screening
  Seneskedehindebetændelse

  Symptomer og diagnosticering af seneskedehindebetændelse

  Det mest typiske symptom er smerte i senen ved bevægelse af håndleddet og ved løft. I den akutte fase kan der også være smerter i hvile. Smerterne kan også stråle ud i tommelfingeren eller opad i underarm og til skulder. Der vil som regel også være de klassiske tegn på inflammation, som lokal hævelse samt varme og rødme af huden i området omkring senen. Ved De Quervains er smerterne forbundet med bevægelse af tommelfingeren og oftest lokaliseret på tommelfingersiden siden af håndleddet.

  Lægen stiller diagnosen ud fra sygehistorien og tilstedeværelsen af overnævnte symptomer. Billeddiagnostik som røntgen og ultralydsscanning er normalt ikke nødvendig for at stille diagnosen. Der tages dog røntgen ved mistanke om artrose.

  I tvivl om din diagnose? Se vores tilbud om specialist vurdering her.

  Førstehjælp og behandling af seneskedehindebetændelse

  Det vigtigste er at give senen og det led den bevæger ro og hvile i den første uge af en akut betændelsestilstand. En aflastning fra den/de udløsende faktorer vil som regel medfører at betændelsen gå over af sig selv – her kan 2-3 ugers hvile godt være nødvendigt. Ved akutte smerter og hævelse kan man også afhjælpe ved at lægge is pakninger på den betændte sene 3-4 gange om dagen i ca. 20 min ad gangen.

  Det er vigtigt gradvist at vende tilbage til tidligere funktion. Selv om smerten aftager er senen nemlig stadig svækket og bør ikke stresses for hurtigt, hvorfor det kan være en god ide at bruge en skinne til aflastning af håndleddet i en periode. Bruges skinne eller bandage er det nødvendigt flere gange om dagen at fjerne denne og bevæge senen uden belastning for at bibeholde bevægelse mellem senen og seneskede/senehinde.

  Medicin og operation

  I den akutte fase kan medicin a typen NSAID være til hjælp når smerten er værst. Indsprøjtning af binyrebarkhormon i de akutte fase kan afkorte forløbet, men gives ofte kun hvis betændelsestilstanden varer ud over 2-3 uger. I tilfælde hvor konservativ behandling ikke har haft effekt efter 4-6 mdr. eller ved gentagne tilbagefald, kan det være nødvendigt med en operation hvor der skabes mere plads til senen. Operationen kræver ikke indlæggelse og foregår i lokalbedøvelse, hvor kirurgen vil spalte seneskeden.

  De Quervains adskiller sig her fra de andre senelidelser ved ikke at have effekt af fysioterapi, men i reglen responderer bedre på steroid injektion. Hos gravide og ammende kvinder med De Quervains forsvinder symptomerne som regel når amningen holder op.

  Kilde: Krop+fysik.dk

  Seneskedehindebetændelse

  Forebyggelse af seneskedehindebetændelse

  For at forebygge seneskedehindebetændelse bedst muligt, er det vigtigt at være opmærksom på hvad der har udløst betændelsestilstanden. Det kan være nødvendigt at tilpasse arbejdsfunktion og redskaber så området ikke overbelastes. Dette gælder også i forbindelse med sport, hvor man skal sikre sig korrekt brug af udstyr og teknik for at undgå en overbelastning.

  Skal man udfører nye uvante aktiviteter er det en god ide gradvist at tilvænne kroppen den anderledes belastning. Styrketræning af de omkringliggende muskler og forsigtig genoptræning af den irriterede sene er også med til at forbygge tilbagefald.

  Nye forskningsresultater om seneskedehindebetændelse

  Nyere studier viser at overbelastede sener skal belastes yderligere for at kunne reparere sig selv. Når senevævet belastes ved fysisk aktivitet stimuleres det til cellefornyelse. Ved aflastning bremses denne proces og holdes senen helt i ro sker der næsten ingen cellefornyelse. Både for meget og for lidt belastning er altså uhensigtsmæssigt for senen. De fleste har brug for hjælp til at finde den rette træningsmængde.

  Se hvordan vi kan tilbyde hjælp til genoptræning her.

  Stråler dine smerter op i albuen?

  Bliv klogere på hånd- og albuesmerter i denne korte video.

  Seneskedehindebetændelse

  Langsigtede komplikationer

  Det er muligt at få seneskedehindebetændelse mere end en gang hvis senen ikke kommer sig helt eller hvis den udsættes for fortsat overbelastning.

  Ved længerevarende betændelse i selve senen kan der dannes arvæv i senen som derved bliver fortykket. Der kan også dannes brusk eller forkalkninger i eller omkring senen. Dette medfører at senen bliver mere stiv end normalt og der kan lettere forekomme små bristninger inde i senen ved belastning og bevægelse af området vil derfor føles smertefuldt.

  I et sådant tilfælde er der ikke længere tale om en egentlig inflammation. Oftest er det i stedet senens tilhæftning på knoglen der er irriteret, og smerterne kan derfor i nogle tilfælde ændre karakter eller placering.

  Se hvordan vi kan lindre dine håndleds- og albuesmerter her.

  Seneskedehindebetændelse og aldring

  Når vi bliver ældre nedsættes bevægeligheden på grund af forandringer i bindevævet som bliver stivere og mindre elastisk – dette antages at være årsagen til at hyppigheden af seneskedehindebetændelse stiger med alderen.

  En anden årsag kan være manglende muskelstyrke i de omkringlæggende muskler. Musklernes styrke flader ca. med 1,5% om året fra vi er 30 til vi er 80. Nedsat muskelstyrke kan medfører at senen lettere overbelastes. Det er derfor en god ide at lave styrketræning for at styrke musklerne og holde sene vævet så elastisk og bevægeligt som muligt.

  Kilde: ÆldreForum

  Seneskedehindebetændelse

  Osteopatisk tilgang til seneskedehindebetændelse – fysiologiske årsager

  Den osteopatiske behandling har fokus på at skabe optimale forudsætninger for restitution og heling i kroppen. Hos Aarhus Osteopati ser vi din problematik ud fra et holistisk perspektiv, hvor kroppens forskellige systemer indbyrdes påvirker hinanden. Ligeledes er din forståelse af årsagen til din problematik og eventuelle vedligeholdende faktorer en vigtig del af den osteopatiske behandling.
  Her under følger mulige forklaringer på årsagssammenhæng mellem det mekaniske, neurologiske og vaskulære system, og hvordan de hver især påvirker håndleddet og dets funktion.

  Mekaniske årsager til seneskedehindebetændelse:
  Mekanisk kan fejlstillinger i albue, håndled og hånd give et forkert træk på muskler og bindevæv, som kan fører til kompensation og efterfølgende overbelastning.

  Neurologiske årsager til seneskedehindebetændelse:
  Nerveforsyningen til strukturerne i hånden kommer fra nakken og den øvre del af ryggen. Det kan derfor skabe forstyrrelse i nerveforsyningen til hånden hvis der er problemer i dette område. Ved ostepatisk behandling normaliseres nerveforsyning til muskler, sener og senetilhæftninger for at genoprette optimal funktion.

  Vaskulære årsager til seneskedehindebetændelse:
  For at sikre optimal heling er det essentielt at der er god blodforsyning til og fra det skadede område. Det er derfor vigtigt at undersøge og behandle både nakke, brystkasse, mellemgulv, skulder og arm, da det alle er områder, der har betydning for blodforsyningen til håndled og fingre.

  Osteopatisk tilgang til seneskedehindebetændelse – øvrige årsager

  Øvrige årsager til seneskedehindebetændelse som vi også kan hjælpe med at behandle kan blandt andet være følgende:

  Psykologiske årsager til seneskedehindebetændelse:
  Din generelle sundhed har betydning for hvordan din krops energi og ressourcer bliver brugt. Kroppen vil altid prioritere at bruge energi på livsvigtige funktioner før muskulære overbelastninger. Længerevarende stress kan derfor også påvirke senevævets helingsevne.

  Stress kan både være fra fysisk, emotionel eller kemisk belastning. Ved fysisk stress er der tale om en overbelastning af det muskuloskeletale system, hvorimod emotionel stress kan være af privat karakter eller arbejdsbetinget og kemisk stress omhandler påvirkning af kost, medicin og livsstil. Kroppen kan ikke kende forskel på de forskellige stresstyper og behandler dem ens. Vedvarende stress skaber en ændret aktivitet i nerve -og hormonsystem som resulterer i en nedsat evne til at nedregulerer betændelsestilstande i kroppen.

  Se hvordan vi hjælper med at behandle stress her.

  Ernæringsmæssige årsager til seneskedehindebetændelse:
  Hvad vi spiser har også en indvirkning på helingsprocessen ved seneskedehindebetændelse. Inflammation er en naturlig del af helingsprocessen, men skal gå forholdsvis hurtig væk. Her kan det have betydning om det man spiser er noget der fremmer eller dæmper inflammation i kroppen. Alt hvad vi indtager har indflydelse på vores tarm bakterier og derigennem på vores immun system.

  En kost med meget mættet fedt, sukker og forarbejdede produkter er med til at fremme og opretholde inflammation idet kroppen udsættes for kemisk stress. En antiinflammatorisk kost der er rig på grove kulhydrater, omega 3 fedsyere og proteiner vil mindske niveauet af oxidativt stress i kroppen og dermed mindske risiko for inflammation og understøtte kroppens naturlige heling. Nedbringelse af inflammation vil også medvirke til forebyggelse af overbelastningsskader som seneskedehindebetændelse.

  Seneskedehindebetændelse

  Kontakt os i dag

  Vi sidder altid klar til at hjælpe. Har du spørgsmål til dine forsikringer, til din behandler eller noget helt tredje – så tøv ikke med at tage fat i os.

  Tel: 29 84 85 58 (man-tor: 08-12 & 13-15, fredag: 08-12)